Titul DiS. za 2 roky pro studenty oboru Bezpečnostně právní činnost

Absolventi studia oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost, ukončené maturitou („dále jen absolventi“), mohou být přijati do 2. ročníku vzdělávání  ve vyšší odborné škole s tím, že do konce zimního semestru vykonají rozdílové zkoušky z těchto modulů (předmětů):

 • Provoz na pozemních komunikacích
 • Dopravní nehody
 • Matematika
 • Přírodovědný základ

Absolventům se uzná:

1) zkouška z modulů (předmětů):

 • Teorie práva
 • Veřejná správa a správní řízení
 • Související právní disciplíny za 2. období
 • IZS a krizové řízení

2) klasifikovaný zápočet z modulů (předmětů):

 • Anglický jazyk nebo Německý jazyk za 1. a 2. období
 • Základy ekonomie za 2. období
 • Klasifikovaný zápočet z modulu (předmětu) Psychologie je možné uznat po doložení  obsahu a rozsahu daného předmětu na příslušné škole.

 3) zápočet z modulů (předmětů):

 • Kriminalistika nebo Sebeobrana

Harmonogram absolutoria

Přehled termín ZK – letní období 2019

Přihláška k vykonání absolutoria

Témata absolventských prací pro rok 2019/2020

Informace pro zájemce o studium VOŠ ve šk. r. 2019/2020

Pro zájemce o studium VOŠ ve šk. r. 2019/2020 je možnost využít „Dne otevřených dveří“ pro VOŠ ve dnech:

 • V PÁTEK 5. 4. 2019 od 8:00 do 12:00 hod.
 • V SOBOTU 6. 4. 2019 od 8:00 do 12:00 hod.
 • V PÁTEK 28. 6. 2019 od 8:00 do 14:00hod.
 • V PONDĚLÍ 15. 7. 2019 od 8:00 do 12:00 hod.

Dále je možno  se informovat na studium VOŠ každé pondělí (kromě 30.7.2018)  v období letních prázdnin v čase od 8:00 hod do 12:00 hod.

Plán VOŠ na rok 2018/2019

Začátek šk. roku 2018/2019

Výuka VOŠ – denní i kombinovaná forma – začíná v pondělí 3.9.2018 v 8:00 hod. na kmenových učebnách.

1. ročníky začínají v 7:30hod. – organizační záležitosti

Fotodokumentace z absolutoria a předávání diplomů

Blahopřejeme studentům k úspěšnému složení závěrečných zkoušek a obhajoby absolventské práce.

V příloze naleznete fotodokumentaci z průběhu absolutoria i slavnostního  předávání diplomů: