Organizace školního roku 2022/23 – VOŠ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

 Zimní období (třídy 1.VD,VK, 2.VD,VK a 3.VD,VK)

Vyučování pro denní formu studia začíná 1.9.2022

1.9.2022 – samostatná příprava dle rozvrhu tříd (distanční forma)

2.9.2022 – samostudium

Denní forma studia

05.09.2022 –  třídnická hodina,   

1.ročník – 8,00 hodin – zápis do ročníku, vydání výkazů o studiu,

2.ročník – 9,00 hodin – zápis do ročníku, kontrola výkazů o studiu

3. ročník – 10,00 hodin – zápis do ročníku, kontrola výkazů o studiu

05.09.2022-20.12.2022              školní výuka podle rozvrhu                                        

(celkem 14 týdnů)

Kombinovaná forma studia

6.9.2022 – třídnická hodina

1.ročník – 8,00 hodin – zápis do ročníku, vydání výkazů o studiu,

2.ročník – 9,00 hodin – zápis do ročníku, kontrola výkazů o studiu

3. ročník – 10,00 hodin – zápis do ročníku, kontrola výkazů o studiu

Termíny soustředění (konzultací) pro VK – každé úterý

Září 2022:          06.   13.   20.  27.   

Říjen 2022:        04.   11.   18.   25.

Listopad 2022:   01.   08.   15.   22.  29.

Prosinec 2022:   06.   13.   (20.)

03.01.2023-15.01.2023          zkouškové období                                                  

(termín opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu určí zkoušející, případně ředitel školy nebo zástupce pro VOŠ, v souladu se studijním a klasifikačním řádem)

16.1.2023 až 27.1.2023 – odborná praxe (nahlášení zajištění odborné praxe – firma-úřad, kontaktní osoba, kontakt do 13.12.2022)

do 10.02.2023 (nejpozději)            odevzdání zprávy z odborné praxe a záznamu o hodnocení odborné praxe

 

Letní období (třídy 1.VD,VK, 2.VD,VK, 3.VD,VK)

1.2.2023 (08.00 hod.)               kontrola výkazů o studiu                                                    

01.02.2023 – 30.05.2023          školní výuka podle rozvrhu                                                            

(celkem 14 týdnů)

Termíny soustředění (konzultací) pro VK – každé úterý

Únor:               07.   14.   21.  28.

Březen:            07.   14.   21.   28. 

Duben:            04.   11.   18.   25.

Květen:           02.   09.   (16.   23.   30.)

 

1.6.2023-16.06.2023                             zkouškové období                                                  

(termín opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu určí zkoušející, případně ředitel školy nebo jeho zástupce pro VOŠ, v souladu se studijním a klasifikačním řádem)

19.06. až 30.6.2023 – odborná praxe (nahlášení zajištění odborné praxe – firma-úřad, kontaktní osoba, kontakt do 12.5.2023)

do 08.09.2023 (nejpozději)               odevzdání zprávy z odborné praxe                                                                       a záznamu o hodnocení odborné praxe

V průběhu letního období (nejpozději 31.05.2023) budou pro studenty třídy 2.VD,VK zveřejněna na třídní desce a na internetových stránkách školy témata absolventských prací navrhovaných školou.                

Letní období (třída 3.VD,VK)

ORGANIZACE ABSOLUTORIA

Termíny:                                                           Činnosti:

do 30.09.2022                                                     závazný výběr témat absolventských prací  01.10.2022-14.10.2022                                       stanovení vedoucích absolventských prací 19.10.2022-18.11.2022                                       zpracování zadání absolventských prací                                                                                 (vedoucí absolventské  práce  + student)

19.10.2022 – 21.4.2023                                      zpracování absolventských prací

do 28.04.2023                                                     odevzdání absolventských prací

do 31.05.2023                                                     vypracování a odevzdání posudků                         absolventských prací (vedoucí i oponent)

do 31.05.2023                                                     odevzdání přihlášek k absolutoriu

01.06.2023 až 16.06.2023                                zkouškové období

od 19.06.2023 do 23.06.2023                          příprava na absolutorium (včetně konzultací)

Konkrétní termín konání absolutoria a slavnostního vyřazení bude stanoven a studentům oznámen nejpozději 1 měsíc před jeho konáním.

 Předpoklad:                         

absolutorium – v týdnu od 26.06. až 30.6.2023

slavnostní vyřazení 30.06.2023 v 10,00 hodin 

Termíny školních prázdnin:

Vyučování pro denní formu studia začíná 1.9.2022

Podzimní prázdniny: středa 26.10. a čtvrtek 27.10.2022 (28.10. – státní svátek)

Vánoční prázdniny: pátek 23.12.2022 až pondělí 2.1.2023 (vyučování začne 3.1.2023)

Ukončení zimního období: úterý 31.1.2023

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3.2.2023

Jarní prázdniny: 20.2. až 26.2.2023

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6.4.2023 (7.4. a 10.4. 2023 – svátek)

Ukončení letního období: pátek 30.6.2023

Hlavní prázdniny: 1.7. 2023 až 3.9.2023

Výuka ŠR 2023/24 začne 4.9.2023

Ředitelské volno: