Organizace školního roku

Organizace školního roku 2020/2021

Zahájení výuky VOŠ denní formy studia je dne 1. 9. 2020 v 7:30 hod ve kmenových třídách, dále se učí dle rozvrhu.

Zahájení výuky VOŠ kombinované formy studia je dne 1. 9. 2020 v 7:30 hod ve kmenových třídách, dále se učí dle rozvrhu.

1. roč. VOŠ – uč. 405, 3. patro

2. roč. VOŠ – uč. 408, 3. patro

3. roč. VOŠ – uč. 406, 3. patro

Studenti 2. a 3. ročníku VOŠ  odevzdají na sekretariát školy „Výkaz o studiu ve VOŠ“ (studijní průkaz) ke kontrole a uzavření klasifikace za předchozí období! Pro postup do další ročníku VOŠ je třeba splnit předepsané zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky za zimní a letní období příslušného školního roku. Student může být zapsán do dalšího ročníku pouze po splnění povinností určených učebním plánem – uzavření klasifikace za předchozí ročník.

Studenti, kteří vykonali praxi a ještě neodevzdali „Hodnocení z praxe“ a „Smlouvu na odbornou praxi“ za předchozí období, odevzdají tyto dokumenty na sekretariát školy (nejpozději do 25.9.2020)!

Studenti 1. ročníku VOŠ  si vyzvednou na sekretariátu školy „Výkaz o studiu“ (studijní průkaz). Vyplní jej, opatří fotografií, podpisem a odevzdají na sekretariátu k řádnému zápisu ke studiu.