Organizace školního roku 2024/25 – VOŠ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025

 Zimní období (třídy 1.VD,VK, 2.VD,VK a 3.VD,VK)

Vyučování pro denní formu studia začíná 2.9.2024

2.9.2024 – samostatná příprava dle rozvrhu tříd (distanční forma)

Denní forma studia

03.09.2024 –  prezenční výuka – třídnická hodina,   

1.ročník – 8,00 hodin – zápis do ročníku, vydání výkazů o studiu,

2.ročník – 8,50 hodin – zápis do ročníku, kontrola výkazů o studiu

3. ročník – 9,50 hodin – zápis do ročníku, kontrola výkazů o studiu

03.09.2024-22.12.2024              školní výuka podle rozvrhu                                        

(celkem 14 týdnů)

Kombinovaná forma studia

03.09.2024 –  třídnická hodina,   

1.ročník – 8,00 hodin – zápis do ročníku, vydání výkazů o studiu,

2.ročník – 8,50 hodin – zápis do ročníku, kontrola výkazů o studiu

3. ročník – 9,50 hodin – zápis do ročníku, kontrola výkazů o studiu

03.09.2024-22.12.2024              školní výuka podle rozvrhu                                        

(celkem 14 týdnů)

Termíny soustředění (konzultací) pro KFS – každé úterý

Září 2024:          03.   10.   17.  24.   

Říjen 2024:        01.  8. 15. 22. 

Listopad 2024:   05.  12.  19.  26.

Prosinec 2024:   03.  10.   (17.)

02.01.2025-15.01.2025  (pro KF rezerva až 31.1.2025)        zkouškové období                                                  

(termín opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu určí zkoušející, případně ředitel školy nebo zástupce pro VOŠ, v souladu se studijním a klasifikačním řádem)

16.1.2025 až 27.1.2025 – odborná praxe DFS (nahlášení zajištění odborné praxe – firma-úřad, kontaktní osoba, kontakt do 10.12.2024)

do 10.02.2025 (nejpozději)            odevzdání zprávy z odborné praxe a záznamu o hodnocení odborné praxe

 

Letní období (třídy 1.VD,VK, 2.VD,VK, 3.VD,VK)

1.2.2025 (08.00 hod.)      kontrola záznamů o studiu                                                    

01.02.2025 – 30.05.2025    školní výuka podle rozvrhu                                                            

(celkem 14 týdnů)

Termíny soustředění (konzultací) pro VK – každé úterý

Únor:               11.  18.   25.  

Březen:            04.  11.   18.  25. 

Duben:            01.   8.   15.  22.  29.

Květen:            06.  13.  20.  (27.)

Zkouškové období

2.6.2025-13.06.2025 
(pro KF rezerva až 27.6.2025)    zkouškové období                                                  

(termín opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu určí zkoušející, případně ředitel školy nebo jeho zástupce pro VOŠ, v souladu se studijním a klasifikačním řádem)

16.06. až 27.6.2025 – odborná praxe (nahlášení zajištění odborné praxe – firma-úřad, kontaktní osoba, kontakt do 7.5.2025)

do 12.09.2025 (nejpozději)               odevzdání zprávy z odborné praxe                                                                       a záznamu o hodnocení odborné praxe

V průběhu letního období (nejpozději 31.05.2025) budou pro studenty třídy 2.VD,VK zveřejněna na třídní desce a na internetových stránkách školy témata absolventských prací navrhovaných školou.                

Letní období (třída 3.VD,VK)

ORGANIZACE ABSOLUTORIA

Termíny:                                                     Činnosti:

do 27.09.2024                                                  závazný výběr témat absolventských prací  01.10.2024-12.10.2024                                  stanovení vedoucích absolventských prací 14.10.2024-29.11.2024                                   zpracování zadání absolventských prací                                                                                            (vedoucí absolventské  práce  + student)

27.09.2024 – 25.4.2025                                  zpracování absolventských prací

do 30.04.2025                                                   odevzdání absolventských prací

do 30.05.2025                                                   vypracování a odevzdání posudků                                                                                                       absolventských prací (vedoucí i oponent)

do 30.05.2025                                                     odevzdání přihlášek k absolutoriu

02.06.2025 až 13.06.2025                                zkouškové období

od 16.06.2025 do 20.06.2025                          příprava na absolutorium (včetně konzultací)

Konkrétní termín konání absolutoria a slavnostního vyřazení bude stanoven a studentům oznámen nejpozději 1 měsíc před jeho konáním.

 Předpoklad:                         

absolutorium – v týdnu od 23.06. až 27.6.2025

slavnostní vyřazení 30.06.2025 v 10,00 hodin 

Termín opravné zkoušky a náhradní termín absolutoria za ŠR 2023/24 se bude konat 27.9.2024.

(Termín doručení přihlášek k opravné zkoušce a absolutoriu – 23.8.2024)

Termíny školních prázdnin:

Vyučování pro denní formu studia začíná 2.9.2024

Podzimní prázdniny: úterý 29.10. a středa 30.10.2024 (28.10. – státní svátek)

Vánoční prázdniny: pondělí 23.12.2024 až pátek 3.1.2025 (vyučování začne 6.1.2025)

Ukončení zimního období: 30.1.2025

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 31.1.2025

Jarní prázdniny: 3.3. až 9.3.2025

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 17.4.2025 (18.4. a 21.4. 2025 – svátek)

Ukončení letního období: pondělí 30.6.2025

Hlavní prázdniny: 1.7. 2025 až 31.8.2025

Výuka ŠR 2025/26 začne 1.9.2025

Ředitelské volno: bude upřesněno