Organizace školního roku 2023/24 – VOŠ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

 Zimní období (třídy 1.VD,VK, 2.VD,VK a 3.VD,VK)

Vyučování pro denní formu studia začíná 4.9.2023

4.9.2023 – samostatná příprava dle rozvrhu tříd (distanční forma)

Denní forma studia

05.09.2023 –  třídnická hodina,   

1.ročník – 8,00 hodin – zápis do ročníku, vydání výkazů o studiu,

2.ročník – 8,50 hodin – zápis do ročníku, kontrola výkazů o studiu

3. ročník – 9,50 hodin – zápis do ročníku, kontrola výkazů o studiu

05.09.2023-22.12.2023              školní výuka podle rozvrhu                                        

(celkem 14 týdnů)

Kombinovaná forma studia

05.09.2023 –  třídnická hodina,   

1.ročník – 8,00 hodin – zápis do ročníku, vydání výkazů o studiu,

2.ročník – 8,50 hodin – zápis do ročníku, kontrola výkazů o studiu

3. ročník – 9,50 hodin – zápis do ročníku, kontrola výkazů o studiu

05.09.2023-22.12.2023              školní výuka podle rozvrhu                                        

(celkem 14 týdnů)

Termíny soustředění (konzultací) pro KFS – každé úterý

Září 2023:          05.   12.   19.  26.   

Říjen 2023:        03.   10.   17.   24.  31.

Listopad 2023:   07.   14.   21.  28.

Prosinec 2023:   05.   (12.)   (19.)

02.01.2024-14.01.2024  (pro KF rezerva až 31.1.2024)        zkouškové období                                                  

(termín opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu určí zkoušející, případně ředitel školy nebo zástupce pro VOŠ, v souladu se studijním a klasifikačním řádem)

15.1.2024 až 26.1.2024 – odborná praxe DFS (nahlášení zajištění odborné praxe – firma-úřad, kontaktní osoba, kontakt do 15.12.2023)

do 10.02.2024 (nejpozději)            odevzdání zprávy z odborné praxe a záznamu o hodnocení odborné praxe

 

Letní období (třídy 1.VD,VK, 2.VD,VK, 3.VD,VK)

1.2.2024 (08.00 hod.)      kontrola záznamů o studiu                                                    

01.02.2024 – 30.05.2024    školní výuka podle rozvrhu                                                            

(celkem 14 týdnů)

Termíny soustředění (konzultací) pro VK – každé úterý

Únor:               06.   20.   27.  

Březen:            05.   12.   19.   26. 

Duben:            02.   9.   16.   23.  30.

Květen:            07.   14.   21.   (28.)

 

3.6.2024-14.06.2024 
(pro KF rezerva až 26.6.2024)    zkouškové období                                                  

(termín opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu určí zkoušející, případně ředitel školy nebo jeho zástupce pro VOŠ, v souladu se studijním a klasifikačním řádem)

17.06. až 28.6.2024 – odborná praxe (nahlášení zajištění odborné praxe – firma-úřad, kontaktní osoba, kontakt do 10.5.2024)

do 13.09.2024 (nejpozději)               odevzdání zprávy z odborné praxe                                                                       a záznamu o hodnocení odborné praxe

V průběhu letního období (nejpozději 31.05.2024) budou pro studenty třídy 2.VD,VK zveřejněna na třídní desce a na internetových stránkách školy témata absolventských prací navrhovaných školou.                

Letní období (třída 3.VD,VK)

ORGANIZACE ABSOLUTORIA

Termíny:                                                     Činnosti:

do 27.09.2023                                                  závazný výběr témat absolventských prací  02.10.2023-13.10.2023                                  stanovení vedoucích absolventských prací 16.10.2023-30.11.2023                                   zpracování zadání absolventských prací                                                                                            (vedoucí absolventské  práce  + student)

27.09.2023 – 19.4.2024                                  zpracování absolventských prací

do 30.04.2024                                                   odevzdání absolventských prací

do 31.05.2024                                                   vypracování a odevzdání posudků                                                                                                       absolventských prací (vedoucí i oponent)

do 31.05.2024                                                     odevzdání přihlášek k absolutoriu

03.06.2024 až 14.06.2024                                zkouškové období

od 17.06.2024 do 21.06.2024                          příprava na absolutorium (včetně konzultací)

Konkrétní termín konání absolutoria a slavnostního vyřazení bude stanoven a studentům oznámen nejpozději 1 měsíc před jeho konáním.

 Předpoklad:                         

absolutorium – v týdnu od 24.06. až 27.6.2024

slavnostní vyřazení 28.06.2024 v 10,00 hodin 

Termín opravné zkoušky a náhradní termín absolutoria za ŠR 2022/23 se bude konat 27.9.2023.

(Termín doručení přihlášek k opravné zkoušce a absolutoriu – 18.8.2023)

Termíny školních prázdnin:

Vyučování pro denní formu studia začíná 4.9.2023

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26.10. a pátek 27.10.2023 (28.10. – státní svátek)

Vánoční prázdniny: pátek 23.12.2023 až úterý 2.1.2024 (vyučování začne 3.1.2024)

Ukončení zimního období: středa 31.1.2024

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 2.2.2024

Jarní prázdniny: 12.2. až 18.2.2024

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28.3.2024 (29.3. a 1.4. 2024 – svátek)

Ukončení letního období: pátek 28.6.2024

Hlavní prázdniny: 29.6. 2024 až 1.9.2024

Výuka ŠR 2023/24 začne 2.9.2024

Ředitelské volno: bude upřesněno