Organizace školního roku

Organizace školního roku 2020/2021 – letní období

Letní období (třídy 1.V-D a 2.V-D)

08.02.2021 (07.30 hod.)                                         kontrola výkazů o studiu                                                     08.02.2021 – 21.05.2021                                        školní výuka

(celkem 14 týdnů po sobě jdoucích – vyjma týdnů: od 01.02.2021 do 05.02.2021

a od 03.05.2021 do 07.05.2021)

24.05.2021-11.06.2021                                          zkouškové období

(termín opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu určí zkoušející, případně ředitel školy nebo jeho zástupce pro VOŠ, v souladu se studijním a klasifikačním řádem)

Žádost o odložení klasifikace

14.06.2021-25.06.2021                                         odborná praxe

praxe musí být zajištěna (individuálně nebo organizovaně) nejpozději do 21.05.2021

13.09.2021 (nejpozději)                                         odevzdání zprávy z odborné praxe

a záznamu o hodnocení odborné praxe

 

V průběhu letního období (nejpozději 31.03.2021) budou pro studenty třídy 2.V-D zveřejněna na třídní desce a na internetových stránkách školy témata absolventských prací navrhovaných školou.               

 

Letní období (třída 3.V-D)

08.02.2021 (07.30 hod.)                                         kontrola výkazů o studiu                                                     08.02.2021 – 21.05.2021                                        školní výuka

(celkem 14 týdnů po sobě jdoucích – vyjma týdnů: od 01.02.2021 do 05.02.2021

a od 03.05.2021 do 07.05.2021)