Organizace školního roku 2021/22 – VOŠ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 Zimní období (třídy 1.VD,VK, 2.VD,VK a 3.VD,VK)

02.09.2021 (08.00 hod.)                                         zápis do ročníku, kontrola výkazů o studiu, 1. ročník – vydání výkazu o studiu

02.09.2019-17.12.2021                                          školní výuka podle rozvrhu                                                     

(celkem 14 týdnů)

Termíny soustředění (konzultací) pro VK – každé úterý

Září 2021:          07.   14.   21.  

Říjen 2021:        05.   12.   19.   26.

Listopad 2021:   02.   09.   16.   23.  30.

Prosinec 2021:   07.   14.

03.01.2021-14.01.2022                                          zkouškové období                                                  

(termín opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu určí zkoušející, případně ředitel školy nebo zástupce pro VOŠ, v souladu se studijním a klasifikačním řádem)

17.1.2022 až 28.1.2022 – odborná praxe (nahlášení zajištění odborné praxe – firma-úřad, kontaktní osoba, kontakt do 10.12.2021)

do 11.02.2022 (nejpozději)                                         odevzdání zprávy z odborné praxe                                                                                 a záznamu o hodnocení odborné praxe

 

Letní období (třídy 1.VD,VK, 2.VD,VK, 3.VD,VK)

31.01.2022 (08.00 hod.)                                         kontrola výkazů o studiu                                                    

01.02.2022 – 27.05.2022                                        školní výuka podle rozvrhu                                                            

(celkem 14 týdnů)

Termíny soustředění (konzultací) pro VK – každé úterý

Únor:               01.   08.   22.

Březen:            01.   08.   15.   22.   29.

Duben:            05.   12.   19.   26.

Květen:           03.   10.   17.   24.

 

30.05.2022-10.06.2022                                          zkouškové období                                                  

(termín opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu určí zkoušející, případně ředitel školy nebo jeho zástupce pro VOŠ, v souladu se studijním a klasifikačním řádem)

13.06. až 24.06.2022 – odborná praxe (nahlášení zajištění odborné praxe – firma-úřad, kontaktní osoba, kontakt do 13.05.2022)

do 10.09.2022 (nejpozději)                                         odevzdání zprávy z odborné praxe                                                                       a záznamu o hodnocení odborné praxe

V průběhu letního období (nejpozději 31.05.2022) budou pro studenty třídy 2.VD,VK zveřejněna na třídní desce a na internetových stránkách školy témata absolventských prací navrhovaných školou.                

Letní období (třída 3.VD,VK)

ORGANIZACE ABSOLUTORIA

Termíny:                                                           Činnosti:

do 24.09.2021                                                     závazný výběr témat absolventských prací  01.10.2021-15.10.2021                                       stanovení vedoucích absolventských prací 18.10.2021-12.11.2021                  zpracování zadání absolventských prací                                                                                 (vedoucí absolventské  práce  + student)

18.10.2021 – 22.4.2022                                      zpracování absolventských prací

do 29.04.2022                                                     odevzdání absolventských prací

do 31.05.2022                                                     vypracování a odevzdání posudků                                             absolventských prací (vedoucí i oponent)

do 10.06.2022                                                     odevzdání přihlášek k absolutoriu

(po splnění všech předepsaných zápočtů, a zkoušek), seznámení studentů s posudky (vedoucího i oponenta)

od 13.06.2022 do 27.06.2022                             příprava na absolutorium (včetně konzultací)

 

Konkrétní termín konání absolutoria a slavnostního vyřazení bude stanoven a studentům oznámen nejpozději 1 měsíc před jeho konáním.

 Předpoklad:                         

absolutorium – v týdnu od 27.06. až 30.6.2022

slavnostní vyřazení 01.07.2022 v 10,00 hodin 

 

Termíny školních prázdnin:

Podzimní prázdniny: středa 27.10. a pátek 29.10.2021 (28.10. – státní svátek)

Vánoční prázdniny: čtvrtek 23.12.2021až neděle 2.1.2022 (vyučování začne 3.1.2022)

Ukončení zimního období: čtvrtek 28.1.2022

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4.2.2022

Jarní prázdniny: 14.2. až 20.2.2022

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14.04.2022 (pátek 15.4.,18.4.2022 – svátek)

Ukončení letního období: čtvrtek 30.6.2022

Hlavní prázdniny: pátek 1.7. 2022 až 31.8.2022

Ředitelské volno: pondělí 27.9.2021 (28.9.2021 – státní svátek)