Zahájení školního roku 2022/23 – VOŠ

Školní rok 2022/23 bude zahájen 1.9.2022.

Studenti denního studia zahájí prezenční výuku 1.9.2022 (1. a 2. 9.administrativní úkony k zahájení školního roku, kontrola a vydání studijních průkazů).

Studenti kombinovaného studia zahájí prezenční výuku 6.9.2022 včetně kontroly a vydání studijních průkazů.

1/ První den prezenční výuky pro denní studium proběhne 5.9.2022.  

Výuka bude zahájena na kmenových učebnách VOŠ.

Třídnické hodiny se uskuteční po jednotlivých třídách 6.9.2022 takto:

1VD – 8,00 hodin

2VD – 9,00 hodin

3.VD– 10,00 hodin

Kontrola „Výkazů o studiu“ bude probíhat na sekretariátu školy.

2/ První den prezenční výuky pro kombinované studium proběhne 6.9.2022.  

Výuka bude zahájena na kmenových učebnách.

Třídnické hodiny se uskuteční po jednotlivých třídách 6.9.2022 takto:

1VD – 8,00 hodin

2VD – 8,50 hodin

3.VD– 9,50 hodin

Kontrola „Výkazů o studiu“ bude probíhat na sekretariátu školy.

Rozvrh na dny 6.9.2022 bude operativně upraven vzhledem k třídnickým hodinám jednotlivých tříd.