Zahájení školního roku 2023/24 – VOŠ

Školní rok 2023/24 bude zahájen 4.9.2023.

Studenti denního studia zahájí výuku 4.9.2023 (domácím samostudium) podle rozvrhu.

Prezenční výuka bude zahájena 5.9. 2023 v 8,00 hodin.

Studenti kombinovaného studia zahájí prezenční výuku 5.9.2023 v 8,00 hodin včetně kontroly a vydání studijních průkazů.

1/ První den prezenční výuky pro denní studium proběhne 5.9.2023.  

Výuka bude zahájena na kmenových učebnách VOŠ.

Třídnické hodiny denního studia se uskuteční po jednotlivých třídách 5.9.2023 takto:

1VD – 8,00 hodin

2VD – 9,00 hodin

3VD – 10,00 hodin

Kontrola „Výkazů o studiu“ bude probíhat na sekretariátu školy – výkazy o studiu přineste s sebou.

2/ První den prezenční výuky pro kombinované studium proběhne 5.9.2023.  

Výuka bude zahájena na kmenových učebnách.

Třídnické hodiny se uskuteční po jednotlivých třídách 5.9.2023 takto:

1VK – 8,00 hodin

2VK – 9,00 hodin

3.VK– 10,00 hodin

Kontrola „Výkazů o studiu“ bude probíhat na sekretariátu školy – výkazy o studiu přineste s sebou.

Rozvrhy na dny 5.9.2023 budou operativně upraveny vzhledem k třídnickým hodinám jednotlivých tříd.