Zahájení školního roku 2021/22 – VOŠ

Z důvodu covidových opatření včetně nařízeného testování studentů bude školní rok 2021/22 zahájen 1.9.2021.

Studenti denního studia zahájí prezenční výuku 2.9.2021 (1.9.2021 – individuální samostudium).

Studenti kombinovaného studia zahájí prezenční výuku 7.9.2021.

1/ První den prezenční výuky pro denní studium proběhne 2.9.2021.  

Výuka bude zahájena na kmenových učebnách.

Před zahájením výuky proběhne kontrola bezinfekčnosti na Covid 19  (certifikát, tečka).

Zahájení proběhne třídnickou hodinou po jednotlivých třídách takto:

1VD – 8,00 hodin

2VD – 9,00 hodin

3.VD– 10,00 hodin

Kontrola „Výkazů o studiu“ proběhne na sekretariátu školy:

2VD – 8,00 až 9,00 hodin

3VD – 9,00 až 10,00 hodin

1 VD – od 10,00 hodin vydání „výkazů o studiu“ a další administrativa

Zahájení výuky podle denního rozvrhu od 10,35 hodin.

2/ První den prezenční výuky pro kombinované studium proběhne 7.9.2021.  

Výuka bude zahájena na kmenových učebnách.

Před zahájením výuky proběhne kontrola bezinfekčnosti na Covid 19 (certifikát, tečka).

Zahájení proběhne třídnickou hodinou po jednotlivých třídách takto:

1VD, VK – 8,00 až 8,45 hodin

2VD, VK – 9,50 až 10,35 hodin

3.VD, VK– 10,40 až 11,25 hodin

Kontrola „Výkazů o studiu“ proběhne na sekretariátu školy:

2VD – 8,00 až 8,45 hodin

3VD – 10,00 – 11,25 hodin (v rámci třídnické hodiny)

1 VD – od 10,00 hodin vydání „výkazů o studiu“ a další administrativa

Zahájení výuky podle denního rozvrhu od 10,35 hodin.

 

Rozvrh na dny 2.9.2021 a 7.9.2021 (zahájení výuky denního a kombinovaného studia bude operativně upraven podle splnění administrativních úkolů.