Zahájení školního roku 2022/23 – VOŠ

Školní rok 2022/23 bude zahájen 1.9.2022.

Studenti denního studia zahájí výuku 1.9.2022 (domácí samostudium) podle rozvrhu.

Prezenční výuka bude zahájena 5.9. 2022 v 8,00 hodin.

Studenti kombinovaného studia zahájí prezenční výuku 6.9.2022 v 8,00 hodin včetně kontroly a vydání studijních průkazů.

1/ První den prezenční výuky pro denní studium proběhne 5.9.2022.  

Výuka bude zahájena na kmenových učebnách VOŠ.

Třídnické hodiny denního studia se uskuteční po jednotlivých třídách 5.9.2022 takto:

1VD – 8,00 hodin

2VD – 9,00 hodin

3VD – 10,00 hodin

Kontrola „Výkazů o studiu“ bude probíhat na sekretariátu školy – výkazy o studiu přineste s sebou.

2/ První den prezenční výuky pro kombinované studium proběhne 6.9.2022.  

Výuka bude zahájena na kmenových učebnách.

Třídnické hodiny se uskuteční po jednotlivých třídách 6.9.2022 takto:

1VK – 8,00 hodin

2VK – 9,00 hodin

3.VK– 10,00 hodin

Kontrola „Výkazů o studiu“ bude probíhat na sekretariátu školy – výkazy o studiu přineste s sebou.

Rozvrh na dny 5,6.9.2022 bude operativně upraven vzhledem k třídnickým hodinám jednotlivých tříd.