Školné

  • denní forma vzdělávání – 1.900,- Kč měsíčně (19.000,- Kč ročně – jedno období 9.500,- Kč)
  • kombinovaná forma vzdělávání – 1.400,- Kč měsíčně (14.000,- Kč ročně – jedno období 7.000,- Kč)

Školné je splatné ve dvou splátkách – První splátka školného je splatná při podpisu smlouvy v rámci přijímacího řízení v hotovosti na pokladně školy. Každá další splátka ve stejné výši za letní období je splatná nejpozději do 15. února a za zimní období dalšího školního roku do 30. června, nejpozději však do 15. října.

V případě růstu cen nákladů může být školné přiměřeně upraveno.