Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2021/2022 je pro VOŠ:

(předpokládané termíny)

  • denní formu vzdělávání od 1. 9. 2021
  • kombinovanou formu vzdělávání do 1. 9. 2021

Absolventská zkouška u denní i kombinované formy vzdělávání se skládá z:

  • obhajoby absolventské práce
  • zkoušky z cizího jazyka (AJ, NJ)
  • teoretické zkoušky z odborných předmětů (trestní právo, provoz na pozemních komunikacích a delikty v dopravě)

Absolventi daného vzdělávacího programu získají vyšší odborné vzdělání a mají právo užívat za svým jménem označení absolventa vyšší odborné školy DiS. – diplomovaný specialista bezpečnosti silniční dopravy.

Možnost získání osvědčení:

  • osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy
  • zbrojní průkaz