Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2023/2024 je pro VOŠ:

  • denní formu vzdělávání od 4. 9. 2023 (4.9.2023 – samostudium, prezenční forma výuky od 5.9.2023))
  • kombinovanou formu vzdělávání do 5. 9. 2023 (prezenční forma výuky)