Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2024/2025 je pro VOŠ:

  • denní formu vzdělávání od 3. 9. 2024 (2.9.2024 – samostudium, prezenční forma výuky od 3.9.2024))
  • kombinovanou formu vzdělávání do 3. 9. 2024 (prezenční forma výuky)