Přijímací řízení

Podání přihlášek ke studiu ve školním roce 2024/25

do  7.6.2024 na předepsaném formuláři

náhradní termín (v případě volných míst) do 15.8. 2024

Uchazečům bude termín přijímacího pohovoru sdělen písemně v dopise, popř. může být dohodnut individuálně.

Žadatelé o vzdělávání, kterým uvedené termíny nevyhovují, si mohou přijímací řízení dohodnout individuálně na telefonních číslech:

pevná linka – 567 215 764 (sekretariát)

mobil – 775 553 515 (ZŘ pro VOŠ)

Podmínky přijetí:

  • úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání uchazeče doložené kopií maturitního vysvědčení (pokud uchazeč do doby podání přihlášky vysvědčení neobdržel, předloží ho dodatečně při podpisu smlouvy)
  • lékařské potvrzení o schopnosti absolvovat vzdělání
  • vykonání přijímacího řízení a podepsání Smlouvy o poskytnutí vyššího odborného vzdělání za úplatu

Přijímací řízení, zaměřené na posouzení všeobecného rozhledu, se koná formou pohovoru na téma profesionální orientace. Výsledky hodnotí pedagog, který sleduje mj. vystupování uchazeče, jeho verbální projev a předpoklady pro studium, např. cílevědomost, zájem o zvolený obor, apod.

Podmínkou zahájení studia je uzavření smlouvy o poskytnutí odborného vzdělání za úplatu.

Školné (pouze první) je nutné zaplatit při podpisu smlouvy.

Školné pro ŠR 2024/25 :

  • denní studium – 9500 Kč/ semestr
  • kombinované (dálkové) – 7000 Kč/semestr

K přijímacímu řízení budou všichni uchazeči pozvání na základě došlých přihlášek ke vzdělávání.

PRO ZÁJEMCE O VZDĚLÁVÁNÍ POŘÁDÁ ŠKOLA „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“

  • v ÚTERÝ 24. 4. 2024 od 9:00 do 12:00 hodin
  • v ÚTERÝ 12.6 2024 od 9:00 do 12:00 hodin

Nebo je možno nás navštívit po předchozí domluvě kdykoliv v průběhu školního roku.