Přijímací řízení

Uchazečům bude termín sdělen písemně v dopise, popř. může být dohodnut individuálně.

Žadatelé o vzdělávání, kterým uvedené termíny nevyhovují, si mohou přijímací řízení dohodnout individuálně na telefonních číslech:

pevná linka – 567 215 764 (sekretariát)

mobil – 775 553 515 (ZŘ pro VOŠ)

Podmínky přijetí:

  • úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání uchazeče doložené kopií maturitního vysvědčení (pokud uchazeč do doby podání přihlášky vysvědčení neobdržel, předloží ho dodatečně při podpisu smlouvy)
  • lékařské potvrzení o schopnosti absolvovat vzdělání
  • vykonání přijímacího řízení a podepsání Smlouvy o poskytnutí vyššího odborného vzdělání za úplatu

Přijímací řízení, zaměřené na posouzení všeobecného rozhledu, se koná formou pohovoru na téma profesionální orientace. Výsledky hodnotí pedagog, který sleduje mj. vystupování uchazeče, jeho verbální projev a předpoklady pro studium, např. cílevědomost, zájem o zvolený obor, apod.

Podmínkou zahájení studia je uzavření smlouvy o poskytnutí odborného vzdělání za úplatu.

K přijímacímu řízení budou všichni uchazeči pozvání na základě došlých přihlášek ke vzdělávání.

PRO ZÁJEMCE O VZDĚLÁVÁNÍ POŘÁDÁ ŠKOLA „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“

  • V PONDĚLÍ 8. 3. 2021 od 8:00 do 12:00 hodin(pokud to dovolí podmínky PES)

Nebo je možno nás navštívit po předchozí domluvě kdykoliv v průběhu školního roku.