Zapojení do projektů

Naše škola je aktivně zapojena do projektů organizovaných MŠMT ČR