Přihláška na VOŠ

Přihlášku je možné po vyplnění zaslat e-mailem na adresu : benes@trivis.cz

Po obdržení přihlášky škola zaregistruje uchazeče a písemně (dopisem a e-mailem) vyzve uchazeče k přijímacímu pohovoru.

Na přijímací pohovor si uchazeč přinese :

  • občanský průkaz
  • originál maturitního vysvědčení
  • v případě, že bude přijat škola sepíše s uchazečem smlouvu o vzdělávání
  • při podpisu smlouvy uchazeč uhradí školné na zimní období (semestr) v hotovosti (z důvodu vedení účtu u a.s.). Další školné je možné hradit elektronicky na účet.
  • do 20.8. obdrží student informace o zahájení školního roku e-mailem a tyto informace budou zveřejněny na webu Trivis VOŠ

Pokud má uchazeč zájem získat další informace o průběhu studia před oficiálním přijímacím pohovorem, může si domluvit konzultaci na e-mailu: benes@trivis.cz (vyhovující termín navrhne uchazeč a škola ho potvrdí nebo provede dohovor na jiný termín)