Titul DiS. za 2 roky pro studenty oboru Bezpečnostně právní činnost

Absolventi studia oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost, ukončené maturitou („dále jen absolventi“), mohou být přijati do 2. ročníku vzdělávání  ve vyšší odborné škole s tím, že do konce zimního semestru vykonají rozdílové zkoušky z těchto modulů (předmětů):

 • Provoz na pozemních komunikacích
 • Dopravní nehody
 • Matematika
 • Přírodovědný základ

Absolventům se uzná:

1) zkouška z modulů (předmětů):

 • Teorie práva
 • Veřejná správa a správní řízení
 • Související právní disciplíny za 2. období
 • IZS a krizové řízení

2) klasifikovaný zápočet z modulů (předmětů):

 • Anglický jazyk nebo Německý jazyk za 1. a 2. období
 • Základy ekonomie za 2. období
 • Klasifikovaný zápočet z modulu (předmětu) Psychologie je možné uznat po doložení  obsahu a rozsahu daného předmětu na příslušné škole.

 3) zápočet z modulů (předmětů):

 • Kriminalistika nebo Sebeobrana