O škole

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o., poskytuje vyšší odborné vzdělání ukončené absolventskou zkouškou a oprávněním užívat za svým jménem označení absolventa vyšší odborné školy DiS. – diplomovaný specialista bezpečnosti silniční dopravy v oboru vzdělání:

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

vzdělávacím programu

BEZPEČNOST V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

 • v 3leté denní a 3leté kombinované (dálkové) formě vzdělávání
 • jedná se o vyšší odborné vzdělávání určené absolventům středních škol s maturitou.

Šířka uplatnění absolventů je dána značným rozsahem zaměření studia. Absolventi se mohou uplatnit jak ve specifickém druhu dopravy, tak v rámci profesí zařazených v celé dopravní soustavě.

Možnosti uplatnění absolventa:

 • Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR
 • státní správa a samospráva
 • státní organizace, stanice technické kontroly
 • podnikatelské subjekty (především dopravní a přepravní společnosti)
 • Vojenská policie
 • Obecní (městská) policie
 • Armáda ČR
 • Celní správa ČR
 • Bezpečnostní služby