Harmonogram absolutorií 2020/2021

HARMONOGRAM abs. -rozpis stud. 2021-1

Vypsané termíny zkouškového období – léto 2021

V příloze je přehled vypsaných termínů zkouškového období. Konkrétní termín je nutné dopředu nahlásit zkoušejícímu.

Přehled termínů ZK – let. obd. 2020-21 (1)

Přehled témat závěrečných prací

Témata jsou určena pro studenty 2VD,VK na zpracování absolventských prací pro rok ŠR 2021-2022. Základní témata slouží jako návod na výběr konkrétního tématu každého studenta. Konkrétní název tématu absolventské práce je třeba konzultovat s vyučujícím příslušného předmětu.

Témata absolventských prací 2021-2022-1

Důležité termíny letního období ŠR 2020/2021

Důležité termíny letního období ŠR 2020/2021

1, 2 VD-VK

školní výuka (celkem 14 týdnů po sobě jdoucích – vyjma týdnů: od 01.02.2021 do 05.02.2021 a od 03.05.2021 do 07.05.2021)

zkouškové období                                           24.05.2021-11.06.2021

odborná praxe                                                 14.06.2021-25.06.2021

(požadavek na zabezpečení odborné praxe školou písemně do 30.4.2021)

odevzdání zprávy z odborné praxe                   do 13.09.2021

3 VD-VK

zkouškové období                                           24.05.2021-11.06.2021

školní výuka                                                  08.02.2021 – 21.05.2021

organizace absolutoria

odevzdání absolventských prací                do 23.04.2021

vypracování a odevzdání posudků vedoucích a oponentů do 28.5.2021

odevzdání přihlášek k absolutoriu              do 11.06.2021

absolutorium                                                 29 a 30.06.2021

náhradní termín absolutoria je stanoven na 21.9.2021

slavnostní vyřazení                                      1.7.2021 v 10,00 hodin

Termín konání absolutoria v roce 2021

Na základě rozhodnutí ředitele školy byly stanoveny termíny absolutoria pro VOŠ v roce 2021 takto:

  • zkouška z odborných předmětů           29. a 30.6.2021
  • zkouška z cizího jazyka                          29. a 30.6.2021
  • obhajoba absolventské práce                29. a 30.6.2021

náhradní termín je stanoven na 21.9.2021

Slavnostní předání diplomů 1.7.2021 v 10,00 hodin v divadle Na Kopečku, Brněnská 54

Zkušební období – náhradní termíny únor 2021

Studenti, kterým ředitel školy povolí na základě jejich písemné žádosti náhradní zkušební termín v měsíci únoru 2021 mohou po dohovoru s vyučujícím využít tyto vypsané termíny:

Mgr. Čermákem – email : cermak@trivis.cz

Termíny zkoušek jsou plánovány na každé úterý v měsíci únoru 2021 od 16,00 hodin – pouze po dohovoru e-mailem

Mgr. Karel Dvořák – email: dvorak@trivis.cz

Termíny zkoušek jsou plánovány na 10.2.2021 až 26.2.2021  každé pondělí a úterý od 8,00 do 12,00 hodin – pouze po dohovoru se zkoušejícím

Ing. Lubomír Voda – email: voda@trivis.cz

Termíny zkoušek jsou plánovány na 1.2.2021 až 26.2.2021  každý pátek od 8,00 do 14,00 hodin – pouze po dohovoru se zkoušejícím

 

 

 

Přehled zkušebních termínů v zimním období 2020-2021

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní
a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
PŘEHLED TERMÍNŮ ZKOUŠEK  A KLASIFIKOVANÝCH ZÁPOČTŮ VOŠ – ZIMNÍ OBDOBÍ
školní rok 2020/2021
(od 14. 12. 2020  do 15. 1. 2021)
1. ročník
ZÁKLADY STÁTU A PRÁVA – Mgr. Milan Čermák (ZK)
PRACOVNÍ PRÁVO – Mgr. Milan Čermák (ZK)
Učebna: 214  (kancelář ZŘ)
Termín: Od Do Pozn.:
Termíny zkoušek si dohodnou studenti přímo s vyučujícím
PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – Ing. Lubomír Voda (Zápočet)
Učebna: 405 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.:
18.12.2020 9:00
05.01.2021 9:00
13.01.2021 9:00
VEŘEJNÁ SPRÁVA  – Ing. Lubomír Voda (ZK)
Učebna: 405 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.
15.12.2020 9:00
04.01.2021 9:00
07.01.2021 9:00
12.01.2021 9:00
OCHRANA OBYVATELSTVA – Mgr. Zuzana Tomanová (Z)
Učebna:  405 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.
15.12.2020 15:40 14 studentů
05.01.2021 15:40
12.01.2021 15:40
MATEMATIKA – Mgr. Martin Tulis (Z)
Učebna: 405 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020 8:50 písemná zkouška (cca 60 min.)
22.12.2020 8:50
05.01.2021 8:50
07.01.2021 9:50
12.01.2021 8:50
14.01.2021 9:50
INFORMATIKA – Mgr. Martin Tulis (Z)
Učebna:
Termín: Od Do Pozn.:
způsob zakončení: semestrální práce
Elektronické odevzdání semestrální práce do termínu 15.1.2021
ANGLICKÝ JAZYK – Mgr. Ladislava Bačová (Z)
Učebna: bude určeno podle aktuální situace
Termín: Od Do Pozn.
08.12.2020 12:20 zápočtový test
15.12.2020 12:20 zápočtový test náhradní termín
05.01.2021 12:20 zápočtový test
07.01.2021 12:20 zápočtový test náhradní termín
2. ročník
PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – Ing. Lubomír Voda (Z)
Učebna: 406 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.:
17.12.2020 9:00
06.01.2021 9:00
08.01.2021 9:00
15.01.2021 9:00
                                   SPRÁVNÍ A PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ – Mgr. Karel Dvořák (ZK)
KRIMINALISTIKA – Mgr. Karel Dvořák (Z)
  KRIZOVÉ ŘÍZENÍ – Mgr. Karel Dvořák (Z)
OBČANSKÉ PRÁVO- Mgr. Karel Dvořák (ZK)
Učebna: 204, pokud nebude rozhodnuto jinak
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020   7:00 11:00 úterý
17.12.2020   10:00 14:00 čtvrtek
05.01.2021 7:00 11:00 úterý
07.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
12.01.2021 7:00 11:00 úterý
14.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
19.01.2021 7:00 11:00 úterý
21.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
26.01.2021 7:00 11:00 úterý
28.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
Na každý den maximálně 15 osob
Zkoušet se bude jakýkoliv předmět z výše uvedených, který budete potřebovat. Ke zkouškám a zápočtům si přineste psací pomůcky  a váš INDEX, jinak jste marnili čas, zkoušet vás nebudu. Vzhledem k dalším okolnostem (on line výuka , omezení v souvislosti s  koronavirem  apod.) bude složité domlouvat si jiné , individuální termíny, jak  jste někteří byli zvyklí.
MEZINÁRODNÍ A UNIJNÍ PRÁVO – Mgr. Milan Čermák (ZK)
Učebna: 214  (kancelář ZŘ)
Termín: Od Do Pozn.:
Termíny zkoušek si dohodnou studenti přímo s vyučujícím
ZÁKLADY EKONOMIE –  Ing. Lenka Křížková (ZK)
Učebna: 105 (PC)
Termín: Od Do Pozn.:
14.12.2020 10:00 13:00
16.12.2020 8:30 9:00
22.12.2020 9:30 10:30
06.01.2021 8:45 9:15
13.01.2021 8:00 9:15
DOPRAVNÍ NEHODY – Mgr. Pavel Hable (Z)
Učebna:
Termín: Od Do Pozn.:
Zápočet  byl zadán písemnou formou
Termín odevzdání je do 15.1.2021
ANGLICKÝ JAZYK – Mgr. Jitka Dočekalová (Z)
Učebna: 406 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020 8:00 9:30 úterý
16.12.2020 9:00 10:30 středa
17.12.2020 8:00 9:30 čtvrtek
18.12.2020 8:00 9:30 pátek
21.12.2020 8:00 9:30 pondělí
22.12.2020 8:00 9:30 úterý
05.01.2021 8:00 9:30 úterý
06.01.2021 9:00 10:30 středa
07.01.2021 8:00 9:30 čtvrtek
08.01.2021 8:00 9:30 pátek
12.01.2021 8:00 9:30 úterý
13.01.2021 9:00 10:30 středa
14.01.2021 8:00 9:30 čtvrtek
15.01.2021 8:00 9:30 pátek
Každý student se musí na termín zkoušení předem nahlásit – mail jdocekalova@volny.cz, telefonicky  723 636 757. Studenti, kteří nemají splněny studijní povinnosti z minulého ročníku, si musí nejdříve doplnit tyto resty a teprve potom se nahlásit na termín zkoušení v aktuálním ročníku. Studenti, kteří se zúčastnili výuky, získali přesnější informace přímo. Ostatní najdete podrobnosti o zkoušení na Teamsech v sekci Soubory – Výukové materiály. Zde také najdete spoustu výukových materiálů ke studiu.
3. ročník
PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – Ing. Lubomír Voda (KZ)
Učebna: 408 (kmenová učebna) Pozn.
Termín: Od Do
11.12.2020 9:00 učebna č. 406 – VOŠ 2
14.12.2020 9:00
16.12.2020 9:00
11.01.2021 9:00
14.01.2021 9:00
IZS A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ – Mgr. Karel Dvořák  (KZ)
Učebna: č. 204, pokud nebude rozhodnuto jinak
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020   7:00 11:00 úterý
17.12.2020   10:00 14:00 čtvrtek
05.01.2021 7:00 11:00 úterý
07.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
12.01.2021 7:00 11:00 úterý
14.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
19.01.2021 7:00 11:00 úterý
21.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
26.01.2021 7:00 11:00 úterý
28.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
Na každý den maximálně 15 osob
Zkoušet se bude jakýkoliv předmět z výše uvedených, který budete potřebovat. Ke zkouškám a zápočtům si přineste psací pomůcky  a váš INDEX, jinak jste marnili čas, zkoušet vás nebudu. Vzhledem k dalším okolnostem (on line výuka , omezení v souvislosti s  koronavirem  apod.) bude složité domlouvat si jiné , individuální termíny, jak  jste někteří byli zvyklí.
DELIKTY V DOPRAVĚ – Mgr. Pavel Hable (ZK)
Učebna: č. 205, pokud nebude rozhodnuto jinak
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020 12:30 14:00
16.12.2020 12:30 16:00
05.01.2021 12:30 14:00
06.01.2021 12:30 16:00
12.01.2021 12:30 14:00
13.01.2021 12:30 16:00
19.01.2021 12:30 14:00
20.01.2021 12:30 16:00
26.01.2021 12:30 14:00
27.01.2021 12:30 16:00
Na každý den maximálně 4 osoby nebo po domluvě jiný termín
Ke zkouškám si přineste psací pomůcky a hlavně Váš INDEX
TRESTNÍ PRÁVO – JUDr. Jarmila Krummová (ZK)                                                                                               (trestní právo hmotné – zvláštní část)
Učebna: bude určeno podle aktuální situace
Termín: Od Do Pozn.:
17.12.2020 dle domluvy
12.01.2021 dle domluvy
MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ –  Ing. Lenka Křížková (ZK)
Učebna: 105 (PC učebna)
Termín: Od Do Pozn.:
14.12.2020 8:00 9:30
22.12.2020 8:30  9:30
06.01.2021 8:15 8:45
ANGLICKÝ JAZYK – Mgr. Jitka Dočekalová  (KZ)
Učebna: 408
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020 8:00 9:30 úterý
16.12.2020 9:00 10:30 středa
17.12.2020 8:00 9:30 čtvrtek
18.12.2020 8:00 9:30 pátek
21.12.2020 8:00 9:30 pondělí
22.12.2020 8:00 9:30 úterý
05.01.2021 8:00 9:30 úterý
06.01.2021 9:00 10:30 středa
07.01.2021 8:00 9:30 čtvrtek
08.01.2021 8:00 9:30 pátek
12.01.2021 8:00 9:30 úterý
13.01.2021 9:00 10:30 středa
14.01.2021 8:00 9:30 čtvrtek
15.01.2021 8:00 9:30 pátek
Každý student se musí na termín zkoušení předem nahlásit – mail jdocekalova@volny.cz, telefonicky  723 636 757. Studenti, kteří nemají splněny studijní povinnosti z minulého ročníku, si musí nejdříve doplnit tyto resty a teprve potom se nahlásit na termín zkoušení v aktuálním ročníku. Studenti, kteří se zúčastnili výuky, získali přesnější informace přímo. Ostatní najdete podrobnosti o zkoušení na Teamsech v sekci Soubory – Výukové materiály. Zde také najdete spoustu výukových materiálů ke studiu.
SEMINÁŘ K ABSOLVENTSKÉ PRÁCI – Mgr. Zuzana Tomanová
Učebna: 408
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020 14:50
05.01.2021 14:50
12.01.2021 14:50

„DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ 8.3. 2021 od 8:00 do 12:00 hod.

PRO ZÁJEMCE O VZDĚLÁVÁNÍ POŘÁDÁ ŠKOLA „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“

  • V PONDĚLÍ 8. 3. 2021 od 8:00 do 12:00 hod.
  • V PÁTEK 9. 4. 2021 od 8:00 do 12:00 hod.
  • V SOBOTU 10. 4. 2021 od 8:00 do 12:00 hod.
  • V PÁTEK 18. 6. 2021 od 8:00 do 14:00hod.
  • V PONDĚLÍ 12. 7. 2021 od 8:00 do 12:00 hod.

(VŽDY po předchozí domluvě a kdykoliv v průběhu školního roku navštívit po předchozí domluvě).

Změna ve vedení školy – VOŠ

Dne 30.11.2020 byl odvolán z funkce „Zástupce ředitele školy pro VOŠ“ Mgr. Milan Čermák z důvodu přechodu na vyšší funkci v rámci organizace.

Dne 1.12.2020 byl jmenován do funkce „Zástupce ředitele školy pro VOŠ“ Ing. Zdeněk Beneš.

Zahájení prezenční výuky pro 1. a 2. ročník VOŠ

Na základě rozhodnutí vlády bude dne 7.12.2020 zahájena prezenční výuka 1. a 2. ročníku VOŠ.

Výuka bude probíhat podle aktuálního rozvrhu jednotlivých tříd.

Při prezenční výuce je nutné dodržovat opatření PES pro oblast školství. Materiálně je třeba se vybavit především  na ochranu nosu a úst.

Zkoušky mohou probíhat za dodržování režimových opatření na základě dohovoru s vyučujícími.