„DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“

Pro zájemce o vzdělávání na Vyšší odborné škole TRIVIS Jihlava, pořádá škola dne 9.3.2020 a ve dnech 3. – 4.4.2020 v době od 8.00 – 12.00 hod.
„DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“

Přehled termínů zkoušek v zimním období

Rozvrhy pro zimní semestr 2019/2020

Plán na rok 2019/2020

Titul DiS. za 2 roky pro studenty oboru Bezpečnostně právní činnost

Absolventi studia oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost, ukončené maturitou („dále jen absolventi“), mohou být přijati do 2. ročníku vzdělávání  ve vyšší odborné škole s tím, že do konce zimního semestru vykonají rozdílové zkoušky z těchto modulů (předmětů):

 • Provoz na pozemních komunikacích
 • Dopravní nehody
 • Matematika
 • Přírodovědný základ

Absolventům se uzná:

1) zkouška z modulů (předmětů):

 • Teorie práva
 • Veřejná správa a správní řízení
 • Související právní disciplíny za 2. období
 • IZS a krizové řízení

2) klasifikovaný zápočet z modulů (předmětů):

 • Anglický jazyk nebo Německý jazyk za 1. a 2. období
 • Základy ekonomie za 2. období
 • Klasifikovaný zápočet z modulu (předmětu) Psychologie je možné uznat po doložení  obsahu a rozsahu daného předmětu na příslušné škole.

 3) zápočet z modulů (předmětů):

 • Kriminalistika nebo Sebeobrana

Harmonogram absolutoria

Přehled termín ZK – letní období 2019

Přihláška k vykonání absolutoria

Témata absolventských prací pro rok 2019/2020

Informace pro zájemce o studium VOŠ ve šk. r. 2019/2020

Pro zájemce o studium VOŠ ve šk. r. 2019/2020 je možnost využít „Dne otevřených dveří“ pro VOŠ ve dnech:

 • V PÁTEK 5. 4. 2019 od 8:00 do 12:00 hod.
 • V SOBOTU 6. 4. 2019 od 8:00 do 12:00 hod.
 • V PÁTEK 28. 6. 2019 od 8:00 do 14:00hod.
 • V PONDĚLÍ 15. 7. 2019 od 8:00 do 12:00 hod.

Dále je možno  se informovat na studium VOŠ každé pondělí (kromě 30.7.2018)  v období letních prázdnin v čase od 8:00 hod do 12:00 hod.