Projektový den na dopravním polygonu

V rámci předmětu Provoz na pozemních komunikacích absolvovali studenti 1. ročníku denního studia školu bezpečné jízdy na Polygonu v Jihlavě. Bezpečný průjezd zatáčkou na hranici smyku, vyhýbací manévr, krizové brzdění, zvládnutí smyku, nečekaná překážka, ale hlavně správné posazení řidiče za volantem, držení a ovládání volantu bylo hlavním tématem této praktické výuky. Reakce studentů po ukončení výuky jsou plné nadšení, protože se naučili řadu dovedností při řízení vozidla, které jim pomohou lépe zvládnout krizové situace v dnešním provozu na pozemních komunikacích.

Polygon 2023-1

Slavnostní předání diplomů absolventům VOŠ v roce 2023

Dne 30.6.2023 v 10,00 hodin se v divadelním sále Divadla Na Kopečku uskuteční slavnostní předání diplomů absolventům naší VOŠ, kteří budou konat absolutorium 27. a 29.6. 2023.

Na slavnostní předávání diplomů zveme také rodinné příslušníky, partnery a přátele absolventů.

Předání diplomů se zúčastní absolventi studia VOŠ,  ředitel školy s zástupcem pro VOŠ a vyučující pedagogové VOŠ další osoby podílející se na přípravě studentů v průběhu studia.

Fotografie ze slavnostního předávání diplomů absolventům v roce 2022.

 

Zahájení školního roku 2023/24 – VOŠ

Školní rok 2023/24 bude zahájen 4.9.2023.

Studenti denního studia zahájí výuku 4.9.2023 (domácím samostudium) podle rozvrhu.

Prezenční výuka bude zahájena 5.9. 2023 v 8,00 hodin.

Studenti kombinovaného studia zahájí prezenční výuku 5.9.2023 v 8,00 hodin včetně kontroly a vydání studijních průkazů.

1/ První den prezenční výuky pro denní studium proběhne 5.9.2023.  

Výuka bude zahájena na kmenových učebnách VOŠ.

Třídnické hodiny denního studia se uskuteční po jednotlivých třídách 5.9.2023 takto:

1VD – 8,00 hodin

2VD – 9,00 hodin

3VD – 10,00 hodin

Kontrola „Výkazů o studiu“ bude probíhat na sekretariátu školy – výkazy o studiu přineste s sebou.

2/ První den prezenční výuky pro kombinované studium proběhne 5.9.2023.  

Výuka bude zahájena na kmenových učebnách.

Třídnické hodiny se uskuteční po jednotlivých třídách 5.9.2023 takto:

1VK – 8,00 hodin

2VK – 9,00 hodin

3.VK– 10,00 hodin

Kontrola „Výkazů o studiu“ bude probíhat na sekretariátu školy – výkazy o studiu přineste s sebou.

Rozvrhy na dny 5.9.2023 budou operativně upraveny vzhledem k třídnickým hodinám jednotlivých tříd.

Odborná praxe – zimní období ŠR 2022/2023

Podle „Organizace školního roku 2022/23“ pro VOŠ – denní forma vzdělávání absolvují studenti odbornou praxi v termínu

od 16.01.2023 do 27.01.2023

praxe musí být zajištěna (individuálně nebo organizovaně) nejpozději do 13.12.2022

Studenti nahlásí třídnímu učiteli organizaci a místo konání odborné praxe, případně požadavek na zajištění odborné praxe cestou školy.

Odevzdání zprávy z odborné praxe a záznam o hodnocení odborné praxe proveďte nejpozději do 03.02.2023.

Případnou konzultaci k odborné praxi je možné domluvit e-mailem nebo zprávou Bakaláři se ZŘ pro VOŠ od 1.12.2022 do 9.12.2022.

Přehled témat závěrečných prací

Témata absolventských prací 2023-2024

Témata jsou určena pro studenty 2VD,VK na zpracování absolventských prací pro rok ŠR 2023-2024.

Základní témata slouží jako návod na výběr konkrétního tématu každého studenta. Konkrétní název tématu absolventské práce je třeba konzultovat s vyučujícím příslušného předmětu.

 

Termín konání absolutoria v roce 2021

Na základě rozhodnutí ředitele školy byly stanoveny termíny absolutoria pro VOŠ v roce 2021 takto:

  • zkouška z odborných předmětů           29. a 30.6.2021
  • zkouška z cizího jazyka                          29. a 30.6.2021
  • obhajoba absolventské práce                29. a 30.6.2021

náhradní termín je stanoven na 21.9.2021

Slavnostní předání diplomů 1.7.2021 v 10,00 hodin v divadle Na Kopečku, Brněnská 54

Změna ve vedení školy – VOŠ

Dne 30.11.2020 byl odvolán z funkce „Zástupce ředitele školy pro VOŠ“ Mgr. Milan Čermák z důvodu přechodu na vyšší funkci v rámci organizace.

Dne 1.12.2020 byl jmenován do funkce „Zástupce ředitele školy pro VOŠ“ Ing. Zdeněk Beneš.

Vyhlášení zkouškového období – zimní období 2020/21

Na základě „Organizace školního roku 2020/21“ vyhlašuje ředitel školy zkouškové období – zimní období – VOŠ pro všechny ročníky

od 14.12.2020 do 15.01.2021

(termín opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu určí zkoušející, případně ředitel školy nebo zástupce pro VOŠ v souladu se studijním a klasifikačním řádem)

 

Zahájení prezenční výuky závěrečného ročníku

Na základě vývoje situace pandemie Covid-19 a opatření PES předpokládáme, že v týdnu od 23.11.2020 by z nařízení vlády mohla být zahájena prezenční výuka závěrečného ročníku VOŠ. Ve vlastním zájmu sledujte Váš e-mail a zprávy v Bakalářích. O podmínkách studia Vás budeme těmito kanály informovat.

 

Zahájení školního roku

Zahájení výuky VOŠ denní formy studia je dne 1. 9. 2020 v 7:30 hod ve kmenových třídách, dále se učí dle rozvrhu.

Zahájení výuky VOŠ kombinované formy studia je dne 1. 9. 2020 v 7:30 hod ve kmenových třídách, dále se učí dle rozvrhu.

1. roč. VOŠ – uč. 405, 3. patro

2. roč. VOŠ – uč. 408, 3. patro

3. roč. VOŠ – uč. 406, 3. patro

Aktuální rozvrh naleznete ZDE