Odborná praxe – zimní období ŠR 2022/2023

Podle „Organizace školního roku 2022/23“ pro VOŠ – denní forma vzdělávání absolvují studenti odbornou praxi v termínu

od 16.01.2023 do 27.01.2023

praxe musí být zajištěna (individuálně nebo organizovaně) nejpozději do 13.12.2022

Studenti nahlásí třídnímu učiteli organizaci a místo konání odborné praxe, případně požadavek na zajištění odborné praxe cestou školy.

Odevzdání zprávy z odborné praxe a záznam o hodnocení odborné praxe proveďte nejpozději do 03.02.2023.

Případnou konzultaci k odborné praxi je možné domluvit e-mailem nebo zprávou Bakaláři se ZŘ pro VOŠ od 1.12.2022 do 9.12.2022.

Zahájení školního roku 2022/23 – VOŠ

Školní rok 2022/23 bude zahájen 1.9.2022.

Studenti denního studia zahájí výuku 1.9.2022 (domácí samostudium) podle rozvrhu.

Prezenční výuka bude zahájena 5.9. 2022 v 8,00 hodin.

Studenti kombinovaného studia zahájí prezenční výuku 6.9.2022 v 8,00 hodin včetně kontroly a vydání studijních průkazů.

1/ První den prezenční výuky pro denní studium proběhne 5.9.2022.  

Výuka bude zahájena na kmenových učebnách VOŠ.

Třídnické hodiny denního studia se uskuteční po jednotlivých třídách 5.9.2022 takto:

1VD – 8,00 hodin

2VD – 9,00 hodin

3VD – 10,00 hodin

Kontrola „Výkazů o studiu“ bude probíhat na sekretariátu školy – výkazy o studiu přineste s sebou.

2/ První den prezenční výuky pro kombinované studium proběhne 6.9.2022.  

Výuka bude zahájena na kmenových učebnách.

Třídnické hodiny se uskuteční po jednotlivých třídách 6.9.2022 takto:

1VK – 8,00 hodin

2VK – 9,00 hodin

3.VK– 10,00 hodin

Kontrola „Výkazů o studiu“ bude probíhat na sekretariátu školy – výkazy o studiu přineste s sebou.

Rozvrh na dny 5,6.9.2022 bude operativně upraven vzhledem k třídnickým hodinám jednotlivých tříd.

Slavnostní předání diplomů absolventům VOŠ v roce 2022

Dne 1.7.2022 v 10,00 hodin se v divadelním sále Divadla Na Kopečku uskutečnilo slavnostní předání diplomů absolventům naší VOŠ, kteří konali absolutorium 28. a 29.6. 2022.

Slavnostního předání se zúčastnili rodinní příslušníci, partneři a přátelé absolventů.

Předání diplomů se zúčastnili absolventi studia VOŠ,  ředitel školy s zástupcem pro VOŠ a vyučujícími pedagogy VOŠ.

Fotografie ze slavnostního předávání diplomů absolventům v roce 2022.

 

Přehled témat závěrečných prací

Témata absolventských prací 2022-2023

Témata jsou určena pro studenty 2VD,VK na zpracování absolventských prací pro rok ŠR 2022-2023.

Základní témata slouží jako návod na výběr konkrétního tématu každého studenta. Konkrétní název tématu absolventské práce je třeba konzultovat s vyučujícím příslušného předmětu.

 

Termín konání absolutoria v roce 2021

Na základě rozhodnutí ředitele školy byly stanoveny termíny absolutoria pro VOŠ v roce 2021 takto:

  • zkouška z odborných předmětů           29. a 30.6.2021
  • zkouška z cizího jazyka                          29. a 30.6.2021
  • obhajoba absolventské práce                29. a 30.6.2021

náhradní termín je stanoven na 21.9.2021

Slavnostní předání diplomů 1.7.2021 v 10,00 hodin v divadle Na Kopečku, Brněnská 54

Změna ve vedení školy – VOŠ

Dne 30.11.2020 byl odvolán z funkce „Zástupce ředitele školy pro VOŠ“ Mgr. Milan Čermák z důvodu přechodu na vyšší funkci v rámci organizace.

Dne 1.12.2020 byl jmenován do funkce „Zástupce ředitele školy pro VOŠ“ Ing. Zdeněk Beneš.

Vyhlášení zkouškového období – zimní období 2020/21

Na základě „Organizace školního roku 2020/21“ vyhlašuje ředitel školy zkouškové období – zimní období – VOŠ pro všechny ročníky

od 14.12.2020 do 15.01.2021

(termín opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu určí zkoušející, případně ředitel školy nebo zástupce pro VOŠ v souladu se studijním a klasifikačním řádem)

 

Zahájení prezenční výuky závěrečného ročníku

Na základě vývoje situace pandemie Covid-19 a opatření PES předpokládáme, že v týdnu od 23.11.2020 by z nařízení vlády mohla být zahájena prezenční výuka závěrečného ročníku VOŠ. Ve vlastním zájmu sledujte Váš e-mail a zprávy v Bakalářích. O podmínkách studia Vás budeme těmito kanály informovat.

 

Zahájení školního roku

Zahájení výuky VOŠ denní formy studia je dne 1. 9. 2020 v 7:30 hod ve kmenových třídách, dále se učí dle rozvrhu.

Zahájení výuky VOŠ kombinované formy studia je dne 1. 9. 2020 v 7:30 hod ve kmenových třídách, dále se učí dle rozvrhu.

1. roč. VOŠ – uč. 405, 3. patro

2. roč. VOŠ – uč. 408, 3. patro

3. roč. VOŠ – uč. 406, 3. patro

Aktuální rozvrh naleznete ZDE

Absolutoria – jaro 2020