Termín konání absolutoria v roce 2021

Na základě rozhodnutí ředitele školy byly stanoveny termíny absolutoria pro VOŠ v roce 2021 takto:

  • zkouška z odborných předmětů           29. a 30.6.2021
  • zkouška z cizího jazyka                          29. a 30.6.2021
  • obhajoba absolventské práce                29. a 30.6.2021

náhradní termín je stanoven na 21.9.2021

Zkušební období – náhradní termíny únor 2021

Studenti, kterým ředitel školy povolí na základě jejich písemné žádosti náhradní zkušební termín v měsíci únoru 2021 mohou po dohovoru s vyučujícím využít tyto vypsané termíny:

Mgr. Čermákem – email : cermak@trivis.cz

Termíny zkoušek jsou plánovány na každé úterý v měsíci únoru 2021 od 16,00 hodin – pouze po dohovoru e-mailem

Mgr. Karel Dvořák – email: dvorak@trivis.cz

Termíny zkoušek jsou plánovány na 10.2.2021 až 26.2.2021  každé pondělí a úterý od 8,00 do 12,00 hodin – pouze po dohovoru se zkoušejícím

Ing. Lubomír Voda – email: voda@trivis.cz

Termíny zkoušek jsou plánovány na 1.2.2021 až 26.2.2021  každý pátek od 8,00 do 14,00 hodin – pouze po dohovoru se zkoušejícím

 

 

 

Přehled zkušebních termínů v zimním období 2020-2021

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní
a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
PŘEHLED TERMÍNŮ ZKOUŠEK  A KLASIFIKOVANÝCH ZÁPOČTŮ VOŠ – ZIMNÍ OBDOBÍ
školní rok 2020/2021
(od 14. 12. 2020  do 15. 1. 2021)
1. ročník
ZÁKLADY STÁTU A PRÁVA – Mgr. Milan Čermák (ZK)
PRACOVNÍ PRÁVO – Mgr. Milan Čermák (ZK)
Učebna: 214  (kancelář ZŘ)
Termín: Od Do Pozn.:
Termíny zkoušek si dohodnou studenti přímo s vyučujícím
PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – Ing. Lubomír Voda (Zápočet)
Učebna: 405 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.:
18.12.2020 9:00
05.01.2021 9:00
13.01.2021 9:00
VEŘEJNÁ SPRÁVA  – Ing. Lubomír Voda (ZK)
Učebna: 405 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.
15.12.2020 9:00
04.01.2021 9:00
07.01.2021 9:00
12.01.2021 9:00
OCHRANA OBYVATELSTVA – Mgr. Zuzana Tomanová (Z)
Učebna:  405 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.
15.12.2020 15:40 14 studentů
05.01.2021 15:40
12.01.2021 15:40
MATEMATIKA – Mgr. Martin Tulis (Z)
Učebna: 405 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020 8:50 písemná zkouška (cca 60 min.)
22.12.2020 8:50
05.01.2021 8:50
07.01.2021 9:50
12.01.2021 8:50
14.01.2021 9:50
INFORMATIKA – Mgr. Martin Tulis (Z)
Učebna:
Termín: Od Do Pozn.:
způsob zakončení: semestrální práce
Elektronické odevzdání semestrální práce do termínu 15.1.2021
ANGLICKÝ JAZYK – Mgr. Ladislava Bačová (Z)
Učebna: bude určeno podle aktuální situace
Termín: Od Do Pozn.
08.12.2020 12:20 zápočtový test
15.12.2020 12:20 zápočtový test náhradní termín
05.01.2021 12:20 zápočtový test
07.01.2021 12:20 zápočtový test náhradní termín
2. ročník
PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – Ing. Lubomír Voda (Z)
Učebna: 406 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.:
17.12.2020 9:00
06.01.2021 9:00
08.01.2021 9:00
15.01.2021 9:00
                                   SPRÁVNÍ A PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ – Mgr. Karel Dvořák (ZK)
KRIMINALISTIKA – Mgr. Karel Dvořák (Z)
  KRIZOVÉ ŘÍZENÍ – Mgr. Karel Dvořák (Z)
OBČANSKÉ PRÁVO- Mgr. Karel Dvořák (ZK)
Učebna: 204, pokud nebude rozhodnuto jinak
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020   7:00 11:00 úterý
17.12.2020   10:00 14:00 čtvrtek
05.01.2021 7:00 11:00 úterý
07.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
12.01.2021 7:00 11:00 úterý
14.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
19.01.2021 7:00 11:00 úterý
21.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
26.01.2021 7:00 11:00 úterý
28.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
Na každý den maximálně 15 osob
Zkoušet se bude jakýkoliv předmět z výše uvedených, který budete potřebovat. Ke zkouškám a zápočtům si přineste psací pomůcky  a váš INDEX, jinak jste marnili čas, zkoušet vás nebudu. Vzhledem k dalším okolnostem (on line výuka , omezení v souvislosti s  koronavirem  apod.) bude složité domlouvat si jiné , individuální termíny, jak  jste někteří byli zvyklí.
MEZINÁRODNÍ A UNIJNÍ PRÁVO – Mgr. Milan Čermák (ZK)
Učebna: 214  (kancelář ZŘ)
Termín: Od Do Pozn.:
Termíny zkoušek si dohodnou studenti přímo s vyučujícím
ZÁKLADY EKONOMIE –  Ing. Lenka Křížková (ZK)
Učebna: 105 (PC)
Termín: Od Do Pozn.:
14.12.2020 10:00 13:00
16.12.2020 8:30 9:00
22.12.2020 9:30 10:30
06.01.2021 8:45 9:15
13.01.2021 8:00 9:15
DOPRAVNÍ NEHODY – Mgr. Pavel Hable (Z)
Učebna:
Termín: Od Do Pozn.:
Zápočet  byl zadán písemnou formou
Termín odevzdání je do 15.1.2021
ANGLICKÝ JAZYK – Mgr. Jitka Dočekalová (Z)
Učebna: 406 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020 8:00 9:30 úterý
16.12.2020 9:00 10:30 středa
17.12.2020 8:00 9:30 čtvrtek
18.12.2020 8:00 9:30 pátek
21.12.2020 8:00 9:30 pondělí
22.12.2020 8:00 9:30 úterý
05.01.2021 8:00 9:30 úterý
06.01.2021 9:00 10:30 středa
07.01.2021 8:00 9:30 čtvrtek
08.01.2021 8:00 9:30 pátek
12.01.2021 8:00 9:30 úterý
13.01.2021 9:00 10:30 středa
14.01.2021 8:00 9:30 čtvrtek
15.01.2021 8:00 9:30 pátek
Každý student se musí na termín zkoušení předem nahlásit – mail jdocekalova@volny.cz, telefonicky  723 636 757. Studenti, kteří nemají splněny studijní povinnosti z minulého ročníku, si musí nejdříve doplnit tyto resty a teprve potom se nahlásit na termín zkoušení v aktuálním ročníku. Studenti, kteří se zúčastnili výuky, získali přesnější informace přímo. Ostatní najdete podrobnosti o zkoušení na Teamsech v sekci Soubory – Výukové materiály. Zde také najdete spoustu výukových materiálů ke studiu.
3. ročník
PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – Ing. Lubomír Voda (KZ)
Učebna: 408 (kmenová učebna) Pozn.
Termín: Od Do
11.12.2020 9:00 učebna č. 406 – VOŠ 2
14.12.2020 9:00
16.12.2020 9:00
11.01.2021 9:00
14.01.2021 9:00
IZS A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ – Mgr. Karel Dvořák  (KZ)
Učebna: č. 204, pokud nebude rozhodnuto jinak
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020   7:00 11:00 úterý
17.12.2020   10:00 14:00 čtvrtek
05.01.2021 7:00 11:00 úterý
07.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
12.01.2021 7:00 11:00 úterý
14.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
19.01.2021 7:00 11:00 úterý
21.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
26.01.2021 7:00 11:00 úterý
28.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
Na každý den maximálně 15 osob
Zkoušet se bude jakýkoliv předmět z výše uvedených, který budete potřebovat. Ke zkouškám a zápočtům si přineste psací pomůcky  a váš INDEX, jinak jste marnili čas, zkoušet vás nebudu. Vzhledem k dalším okolnostem (on line výuka , omezení v souvislosti s  koronavirem  apod.) bude složité domlouvat si jiné , individuální termíny, jak  jste někteří byli zvyklí.
DELIKTY V DOPRAVĚ – Mgr. Pavel Hable (ZK)
Učebna: č. 205, pokud nebude rozhodnuto jinak
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020 12:30 14:00
16.12.2020 12:30 16:00
05.01.2021 12:30 14:00
06.01.2021 12:30 16:00
12.01.2021 12:30 14:00
13.01.2021 12:30 16:00
19.01.2021 12:30 14:00
20.01.2021 12:30 16:00
26.01.2021 12:30 14:00
27.01.2021 12:30 16:00
Na každý den maximálně 4 osoby nebo po domluvě jiný termín
Ke zkouškám si přineste psací pomůcky a hlavně Váš INDEX
TRESTNÍ PRÁVO – JUDr. Jarmila Krummová (ZK)                                                                                               (trestní právo hmotné – zvláštní část)
Učebna: bude určeno podle aktuální situace
Termín: Od Do Pozn.:
17.12.2020 dle domluvy
12.01.2021 dle domluvy
MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ –  Ing. Lenka Křížková (ZK)
Učebna: 105 (PC učebna)
Termín: Od Do Pozn.:
14.12.2020 8:00 9:30
22.12.2020 8:30  9:30
06.01.2021 8:15 8:45
ANGLICKÝ JAZYK – Mgr. Jitka Dočekalová  (KZ)
Učebna: 408
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020 8:00 9:30 úterý
16.12.2020 9:00 10:30 středa
17.12.2020 8:00 9:30 čtvrtek
18.12.2020 8:00 9:30 pátek
21.12.2020 8:00 9:30 pondělí
22.12.2020 8:00 9:30 úterý
05.01.2021 8:00 9:30 úterý
06.01.2021 9:00 10:30 středa
07.01.2021 8:00 9:30 čtvrtek
08.01.2021 8:00 9:30 pátek
12.01.2021 8:00 9:30 úterý
13.01.2021 9:00 10:30 středa
14.01.2021 8:00 9:30 čtvrtek
15.01.2021 8:00 9:30 pátek
Každý student se musí na termín zkoušení předem nahlásit – mail jdocekalova@volny.cz, telefonicky  723 636 757. Studenti, kteří nemají splněny studijní povinnosti z minulého ročníku, si musí nejdříve doplnit tyto resty a teprve potom se nahlásit na termín zkoušení v aktuálním ročníku. Studenti, kteří se zúčastnili výuky, získali přesnější informace přímo. Ostatní najdete podrobnosti o zkoušení na Teamsech v sekci Soubory – Výukové materiály. Zde také najdete spoustu výukových materiálů ke studiu.
SEMINÁŘ K ABSOLVENTSKÉ PRÁCI – Mgr. Zuzana Tomanová
Učebna: 408
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020 14:50
05.01.2021 14:50
12.01.2021 14:50

„DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ 8.3. 2021 od 8:00 do 12:00 hod.

PRO ZÁJEMCE O VZDĚLÁVÁNÍ POŘÁDÁ ŠKOLA „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“

  • V PONDĚLÍ 8. 3. 2021 od 8:00 do 12:00 hod.
  • V PÁTEK 9. 4. 2021 od 8:00 do 12:00 hod.
  • V SOBOTU 10. 4. 2021 od 8:00 do 12:00 hod.
  • V PÁTEK 18. 6. 2021 od 8:00 do 14:00hod.
  • V PONDĚLÍ 12. 7. 2021 od 8:00 do 12:00 hod.

(nebo je nás možno po předchozí domluvě kdykoliv v průběhu školního roku navštívit).

Změna ve vedení školy – VOŠ

Dne 30.11.2020 byl odvolán z funkce „Zástupce ředitele školy pro VOŠ“ Mgr. Milan Čermák z důvodu přechodu na vyšší funkci v rámci organizace.

Dne 1.12.2020 byl jmenován do funkce „Zástupce ředitele školy pro VOŠ“ Ing. Zdeněk Beneš.

Zahájení prezenční výuky pro 1. a 2. ročník VOŠ

Na základě rozhodnutí vlády bude dne 7.12.2020 zahájena prezenční výuka 1. a 2. ročníku VOŠ.

Výuka bude probíhat podle aktuálního rozvrhu jednotlivých tříd.

Při prezenční výuce je nutné dodržovat opatření PES pro oblast školství. Materiálně je třeba se vybavit především  na ochranu nosu a úst.

Zkoušky mohou probíhat za dodržování režimových opatření na základě dohovoru s vyučujícími.

Odborná praxe – zimní období 2020/2021

Podle „Organizace školního roku 2020/21“ pro VOŠ – denní forma vzdělávání absolvují studenti odbornou praxi v termínu

od 18.01.2021 do 29.01.2021

praxe musí být zajištěna (individuálně nebo organizovaně) nejpozději do 11.12.2020

Studenti nahlásí třídnímu učiteli organizaci a místo konání odborné praxe, případně požadavek na zajištění odborné praxe cestou školy.

Odevzdání zprávy z odborné praxe a záznam o hodnocení odborné praxe proveďte nejpozději do 09.02.2021.

Případnou konzultaci k odborné praxi je možné domluvit e-mailem nebo zprávou Bakaláři se ZŘ pro VOŠ od 1.12.2020 do 11.12.2020.

Vyhlášení zkouškového období – zimní období 2020/21

Na základě „Organizace školního roku 2020/21“ vyhlašuje ředitel školy zkouškové období – zimní období – VOŠ pro všechny ročníky

od 14.12.2020 do 15.01.2021

(termín opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu určí zkoušející, případně ředitel školy nebo zástupce pro VOŠ v souladu se studijním a klasifikačním řádem)

 

Zahájení prezenční výuky závěrečného ročníku

Na základě vývoje situace pandemie Covid-19 a opatření PES předpokládáme, že v týdnu od 23.11.2020 by z nařízení vlády mohla být zahájena prezenční výuka závěrečného ročníku VOŠ. Ve vlastním zájmu sledujte Váš e-mail a zprávy v Bakalářích. O podmínkách studia Vás budeme těmito kanály informovat.

 

Zahájení školního roku

Zahájení výuky VOŠ denní formy studia je dne 1. 9. 2020 v 7:30 hod ve kmenových třídách, dále se učí dle rozvrhu.

Zahájení výuky VOŠ kombinované formy studia je dne 1. 9. 2020 v 7:30 hod ve kmenových třídách, dále se učí dle rozvrhu.

1. roč. VOŠ – uč. 405, 3. patro

2. roč. VOŠ – uč. 408, 3. patro

3. roč. VOŠ – uč. 406, 3. patro

Aktuální rozvrh naleznete ZDE