Zahájení školního roku 2021/22 – VOŠ

Z důvodu covidových opatření včetně nařízeného testování studentů bude školní rok 2021/22 zahájen 1.9.2021.

Studenti denního studia zahájí prezenční výuku 2.9.2021 (1.9.2021 – individuální samostudium).

Studenti kombinovaného studia zahájí prezenční výuku 7.9.2021.

1/ První den prezenční výuky pro denní studium proběhne 2.9.2021.  

Výuka bude zahájena na kmenových učebnách.

Před zahájením výuky proběhne kontrola bezinfekčnosti na Covid 19  (certifikát, tečka).

Zahájení proběhne třídnickou hodinou po jednotlivých třídách takto:

1VD – 8,00 hodin

2VD – 9,00 hodin

3.VD– 10,00 hodin

Kontrola „Výkazů o studiu“ proběhne na sekretariátu školy:

2VD – 8,00 až 9,00 hodin

3VD – 9,00 až 10,00 hodin

1 VD – od 10,00 hodin vydání „výkazů o studiu“ a další administrativa

Zahájení výuky podle denního rozvrhu od 10,35 hodin.

2/ První den prezenční výuky pro kombinované studium proběhne 7.9.2021.  

Výuka bude zahájena na kmenových učebnách.

Před zahájením výuky proběhne kontrola bezinfekčnosti na Covid 19 (certifikát, tečka).

Zahájení proběhne třídnickou hodinou po jednotlivých třídách takto:

1VD, VK – 8,00 až 8,45 hodin

2VD, VK – 9,50 až 10,35 hodin

3.VD, VK– 10,40 až 11,25 hodin

Kontrola „Výkazů o studiu“ proběhne na sekretariátu školy:

2VD – 8,00 až 8,45 hodin

3VD – 10,00 – 11,25 hodin (v rámci třídnické hodiny)

1 VD – od 10,00 hodin vydání „výkazů o studiu“ a další administrativa

Zahájení výuky podle denního rozvrhu od 10,35 hodin.

 

Rozvrh na dny 2.9.2021 a 7.9.2021 (zahájení výuky denního a kombinovaného studia bude operativně upraven podle splnění administrativních úkolů.

Slavnostní předání diplomů absolventům VOŠ

Dne 1.7.2021 se v divadelním sále Divadla Na Kopečku uskutečnilo slavnostní předání diplomů absolventům naší VOŠ.

Slavnostního předání se zúčastnili rodinní příslušníci a přátelé absolventů, vedení školy a učitelé.

Ze 7 absolventů 4 absolventi dosáhli u absolutoria konaného 29.6.2021 hodnocení „PROSPĚL“ a 3 absolventi hodnocení „PROSPĚL S VYZNAMENÍM“

Všem absolventům přejeme hodně úspěchů v dalším životě.

Přehled témat závěrečných prací

Témata jsou určena pro studenty 2VD,VK na zpracování absolventských prací pro rok ŠR 2021-2022. Základní témata slouží jako návod na výběr konkrétního tématu každého studenta. Konkrétní název tématu absolventské práce je třeba konzultovat s vyučujícím příslušného předmětu.

Témata absolventských prací 2021-2022-1

Termín konání absolutoria v roce 2021

Na základě rozhodnutí ředitele školy byly stanoveny termíny absolutoria pro VOŠ v roce 2021 takto:

  • zkouška z odborných předmětů           29. a 30.6.2021
  • zkouška z cizího jazyka                          29. a 30.6.2021
  • obhajoba absolventské práce                29. a 30.6.2021

náhradní termín je stanoven na 21.9.2021

Slavnostní předání diplomů 1.7.2021 v 10,00 hodin v divadle Na Kopečku, Brněnská 54

Změna ve vedení školy – VOŠ

Dne 30.11.2020 byl odvolán z funkce „Zástupce ředitele školy pro VOŠ“ Mgr. Milan Čermák z důvodu přechodu na vyšší funkci v rámci organizace.

Dne 1.12.2020 byl jmenován do funkce „Zástupce ředitele školy pro VOŠ“ Ing. Zdeněk Beneš.

Odborná praxe – zimní období 2020/2021

Podle „Organizace školního roku 2020/21“ pro VOŠ – denní forma vzdělávání absolvují studenti odbornou praxi v termínu

od 18.01.2021 do 29.01.2021

praxe musí být zajištěna (individuálně nebo organizovaně) nejpozději do 11.12.2020

Studenti nahlásí třídnímu učiteli organizaci a místo konání odborné praxe, případně požadavek na zajištění odborné praxe cestou školy.

Odevzdání zprávy z odborné praxe a záznam o hodnocení odborné praxe proveďte nejpozději do 09.02.2021.

Případnou konzultaci k odborné praxi je možné domluvit e-mailem nebo zprávou Bakaláři se ZŘ pro VOŠ od 1.12.2020 do 11.12.2020.

Vyhlášení zkouškového období – zimní období 2020/21

Na základě „Organizace školního roku 2020/21“ vyhlašuje ředitel školy zkouškové období – zimní období – VOŠ pro všechny ročníky

od 14.12.2020 do 15.01.2021

(termín opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu určí zkoušející, případně ředitel školy nebo zástupce pro VOŠ v souladu se studijním a klasifikačním řádem)

 

Zahájení prezenční výuky závěrečného ročníku

Na základě vývoje situace pandemie Covid-19 a opatření PES předpokládáme, že v týdnu od 23.11.2020 by z nařízení vlády mohla být zahájena prezenční výuka závěrečného ročníku VOŠ. Ve vlastním zájmu sledujte Váš e-mail a zprávy v Bakalářích. O podmínkách studia Vás budeme těmito kanály informovat.

 

Zahájení školního roku

Zahájení výuky VOŠ denní formy studia je dne 1. 9. 2020 v 7:30 hod ve kmenových třídách, dále se učí dle rozvrhu.

Zahájení výuky VOŠ kombinované formy studia je dne 1. 9. 2020 v 7:30 hod ve kmenových třídách, dále se učí dle rozvrhu.

1. roč. VOŠ – uč. 405, 3. patro

2. roč. VOŠ – uč. 408, 3. patro

3. roč. VOŠ – uč. 406, 3. patro

Aktuální rozvrh naleznete ZDE

Absolutoria – jaro 2020