Zahájení školního roku 2021/22 – VOŠ

Z důvodu covidových opatření včetně nařízeného testování studentů bude školní rok 2021/22 zahájen 1.9.2021.

Studenti denního studia zahájí prezenční výuku 2.9.2021 (1.9.2021 – individuální samostudium).

Studenti kombinovaného studia zahájí prezenční výuku 7.9.2021.

1/ První den prezenční výuky pro denní studium proběhne 2.9.2021.  

Výuka bude zahájena na kmenových učebnách.

Před zahájením výuky proběhne kontrola bezinfekčnosti na Covid 19  (certifikát, tečka).

Zahájení proběhne třídnickou hodinou po jednotlivých třídách takto:

1VD – 8,00 hodin

2VD – 9,00 hodin

3.VD– 10,00 hodin

Kontrola „Výkazů o studiu“ proběhne na sekretariátu školy:

2VD – 8,00 až 9,00 hodin

3VD – 9,00 až 10,00 hodin

1 VD – od 10,00 hodin vydání „výkazů o studiu“ a další administrativa

Zahájení výuky podle denního rozvrhu od 10,35 hodin.

2/ První den prezenční výuky pro kombinované studium proběhne 7.9.2021.  

Výuka bude zahájena na kmenových učebnách.

Před zahájením výuky proběhne kontrola bezinfekčnosti na Covid 19 (certifikát, tečka).

Zahájení proběhne třídnickou hodinou po jednotlivých třídách takto:

1VD, VK – 8,00 až 8,45 hodin

2VD, VK – 9,50 až 10,35 hodin

3.VD, VK– 10,40 až 11,25 hodin

Kontrola „Výkazů o studiu“ proběhne na sekretariátu školy:

2VD – 8,00 až 8,45 hodin

3VD – 10,00 – 11,25 hodin (v rámci třídnické hodiny)

1 VD – od 10,00 hodin vydání „výkazů o studiu“ a další administrativa

Zahájení výuky podle denního rozvrhu od 10,35 hodin.

 

Rozvrh na dny 2.9.2021 a 7.9.2021 (zahájení výuky denního a kombinovaného studia bude operativně upraven podle splnění administrativních úkolů.

Slavnostní předání diplomů absolventům VOŠ

Dne 1.7.2021 se v divadelním sále Divadla Na Kopečku uskutečnilo slavnostní předání diplomů absolventům naší VOŠ.

Slavnostního předání se zúčastnili rodinní příslušníci a přátelé absolventů, vedení školy a učitelé.

Ze 7 absolventů 4 absolventi dosáhli u absolutoria konaného 29.6.2021 hodnocení „PROSPĚL“ a 3 absolventi hodnocení „PROSPĚL S VYZNAMENÍM“

Všem absolventům přejeme hodně úspěchů v dalším životě.

Harmonogram absolutorií 2020/2021

HARMONOGRAM abs. -rozpis stud. 2021-prac.verze 25-06

Vypsané termíny zkouškového období – léto 2021

V příloze je přehled vypsaných termínů zkouškového období. Konkrétní termín je nutné dopředu nahlásit zkoušejícímu.

Přehled termínů ZK – let. obd. 2020-21 (1)

Přehled témat závěrečných prací

Témata jsou určena pro studenty 2VD,VK na zpracování absolventských prací pro rok ŠR 2021-2022. Základní témata slouží jako návod na výběr konkrétního tématu každého studenta. Konkrétní název tématu absolventské práce je třeba konzultovat s vyučujícím příslušného předmětu.

Témata absolventských prací 2021-2022-1

Důležité termíny letního období ŠR 2020/2021

Důležité termíny letního období ŠR 2020/2021

1, 2 VD-VK

školní výuka (celkem 14 týdnů po sobě jdoucích – vyjma týdnů: od 01.02.2021 do 05.02.2021 a od 03.05.2021 do 07.05.2021)

zkouškové období                                           24.05.2021-11.06.2021

odborná praxe                                                 14.06.2021-25.06.2021

(požadavek na zabezpečení odborné praxe školou písemně do 30.4.2021)

odevzdání zprávy z odborné praxe                   do 13.09.2021

3 VD-VK

zkouškové období                                           24.05.2021-11.06.2021

školní výuka                                                  08.02.2021 – 21.05.2021

organizace absolutoria

odevzdání absolventských prací                do 23.04.2021

vypracování a odevzdání posudků vedoucích a oponentů do 28.5.2021

odevzdání přihlášek k absolutoriu              do 11.06.2021

absolutorium                                                 29 a 30.06.2021

náhradní termín absolutoria je stanoven na 21.9.2021

slavnostní vyřazení                                      1.7.2021 v 10,00 hodin

Termín konání absolutoria v roce 2021

Na základě rozhodnutí ředitele školy byly stanoveny termíny absolutoria pro VOŠ v roce 2021 takto:

  • zkouška z odborných předmětů           29. a 30.6.2021
  • zkouška z cizího jazyka                          29. a 30.6.2021
  • obhajoba absolventské práce                29. a 30.6.2021

náhradní termín je stanoven na 21.9.2021

Slavnostní předání diplomů 1.7.2021 v 10,00 hodin v divadle Na Kopečku, Brněnská 54

Zkušební období – náhradní termíny únor 2021

Studenti, kterým ředitel školy povolí na základě jejich písemné žádosti náhradní zkušební termín v měsíci únoru 2021 mohou po dohovoru s vyučujícím využít tyto vypsané termíny:

Mgr. Čermákem – email : cermak@trivis.cz

Termíny zkoušek jsou plánovány na každé úterý v měsíci únoru 2021 od 16,00 hodin – pouze po dohovoru e-mailem

Mgr. Karel Dvořák – email: dvorak@trivis.cz

Termíny zkoušek jsou plánovány na 10.2.2021 až 26.2.2021  každé pondělí a úterý od 8,00 do 12,00 hodin – pouze po dohovoru se zkoušejícím

Ing. Lubomír Voda – email: voda@trivis.cz

Termíny zkoušek jsou plánovány na 1.2.2021 až 26.2.2021  každý pátek od 8,00 do 14,00 hodin – pouze po dohovoru se zkoušejícím

 

 

 

Přehled zkušebních termínů v zimním období 2020-2021

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní
a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
PŘEHLED TERMÍNŮ ZKOUŠEK  A KLASIFIKOVANÝCH ZÁPOČTŮ VOŠ – ZIMNÍ OBDOBÍ
školní rok 2020/2021
(od 14. 12. 2020  do 15. 1. 2021)
1. ročník
ZÁKLADY STÁTU A PRÁVA – Mgr. Milan Čermák (ZK)
PRACOVNÍ PRÁVO – Mgr. Milan Čermák (ZK)
Učebna: 214  (kancelář ZŘ)
Termín: Od Do Pozn.:
Termíny zkoušek si dohodnou studenti přímo s vyučujícím
PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – Ing. Lubomír Voda (Zápočet)
Učebna: 405 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.:
18.12.2020 9:00
05.01.2021 9:00
13.01.2021 9:00
VEŘEJNÁ SPRÁVA  – Ing. Lubomír Voda (ZK)
Učebna: 405 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.
15.12.2020 9:00
04.01.2021 9:00
07.01.2021 9:00
12.01.2021 9:00
OCHRANA OBYVATELSTVA – Mgr. Zuzana Tomanová (Z)
Učebna:  405 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.
15.12.2020 15:40 14 studentů
05.01.2021 15:40
12.01.2021 15:40
MATEMATIKA – Mgr. Martin Tulis (Z)
Učebna: 405 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020 8:50 písemná zkouška (cca 60 min.)
22.12.2020 8:50
05.01.2021 8:50
07.01.2021 9:50
12.01.2021 8:50
14.01.2021 9:50
INFORMATIKA – Mgr. Martin Tulis (Z)
Učebna:
Termín: Od Do Pozn.:
způsob zakončení: semestrální práce
Elektronické odevzdání semestrální práce do termínu 15.1.2021
ANGLICKÝ JAZYK – Mgr. Ladislava Bačová (Z)
Učebna: bude určeno podle aktuální situace
Termín: Od Do Pozn.
08.12.2020 12:20 zápočtový test
15.12.2020 12:20 zápočtový test náhradní termín
05.01.2021 12:20 zápočtový test
07.01.2021 12:20 zápočtový test náhradní termín
2. ročník
PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – Ing. Lubomír Voda (Z)
Učebna: 406 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.:
17.12.2020 9:00
06.01.2021 9:00
08.01.2021 9:00
15.01.2021 9:00
                                   SPRÁVNÍ A PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ – Mgr. Karel Dvořák (ZK)
KRIMINALISTIKA – Mgr. Karel Dvořák (Z)
  KRIZOVÉ ŘÍZENÍ – Mgr. Karel Dvořák (Z)
OBČANSKÉ PRÁVO- Mgr. Karel Dvořák (ZK)
Učebna: 204, pokud nebude rozhodnuto jinak
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020   7:00 11:00 úterý
17.12.2020   10:00 14:00 čtvrtek
05.01.2021 7:00 11:00 úterý
07.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
12.01.2021 7:00 11:00 úterý
14.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
19.01.2021 7:00 11:00 úterý
21.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
26.01.2021 7:00 11:00 úterý
28.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
Na každý den maximálně 15 osob
Zkoušet se bude jakýkoliv předmět z výše uvedených, který budete potřebovat. Ke zkouškám a zápočtům si přineste psací pomůcky  a váš INDEX, jinak jste marnili čas, zkoušet vás nebudu. Vzhledem k dalším okolnostem (on line výuka , omezení v souvislosti s  koronavirem  apod.) bude složité domlouvat si jiné , individuální termíny, jak  jste někteří byli zvyklí.
MEZINÁRODNÍ A UNIJNÍ PRÁVO – Mgr. Milan Čermák (ZK)
Učebna: 214  (kancelář ZŘ)
Termín: Od Do Pozn.:
Termíny zkoušek si dohodnou studenti přímo s vyučujícím
ZÁKLADY EKONOMIE –  Ing. Lenka Křížková (ZK)
Učebna: 105 (PC)
Termín: Od Do Pozn.:
14.12.2020 10:00 13:00
16.12.2020 8:30 9:00
22.12.2020 9:30 10:30
06.01.2021 8:45 9:15
13.01.2021 8:00 9:15
DOPRAVNÍ NEHODY – Mgr. Pavel Hable (Z)
Učebna:
Termín: Od Do Pozn.:
Zápočet  byl zadán písemnou formou
Termín odevzdání je do 15.1.2021
ANGLICKÝ JAZYK – Mgr. Jitka Dočekalová (Z)
Učebna: 406 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020 8:00 9:30 úterý
16.12.2020 9:00 10:30 středa
17.12.2020 8:00 9:30 čtvrtek
18.12.2020 8:00 9:30 pátek
21.12.2020 8:00 9:30 pondělí
22.12.2020 8:00 9:30 úterý
05.01.2021 8:00 9:30 úterý
06.01.2021 9:00 10:30 středa
07.01.2021 8:00 9:30 čtvrtek
08.01.2021 8:00 9:30 pátek
12.01.2021 8:00 9:30 úterý
13.01.2021 9:00 10:30 středa
14.01.2021 8:00 9:30 čtvrtek
15.01.2021 8:00 9:30 pátek
Každý student se musí na termín zkoušení předem nahlásit – mail jdocekalova@volny.cz, telefonicky  723 636 757. Studenti, kteří nemají splněny studijní povinnosti z minulého ročníku, si musí nejdříve doplnit tyto resty a teprve potom se nahlásit na termín zkoušení v aktuálním ročníku. Studenti, kteří se zúčastnili výuky, získali přesnější informace přímo. Ostatní najdete podrobnosti o zkoušení na Teamsech v sekci Soubory – Výukové materiály. Zde také najdete spoustu výukových materiálů ke studiu.
3. ročník
PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – Ing. Lubomír Voda (KZ)
Učebna: 408 (kmenová učebna) Pozn.
Termín: Od Do
11.12.2020 9:00 učebna č. 406 – VOŠ 2
14.12.2020 9:00
16.12.2020 9:00
11.01.2021 9:00
14.01.2021 9:00
IZS A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ – Mgr. Karel Dvořák  (KZ)
Učebna: č. 204, pokud nebude rozhodnuto jinak
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020   7:00 11:00 úterý
17.12.2020   10:00 14:00 čtvrtek
05.01.2021 7:00 11:00 úterý
07.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
12.01.2021 7:00 11:00 úterý
14.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
19.01.2021 7:00 11:00 úterý
21.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
26.01.2021 7:00 11:00 úterý
28.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
Na každý den maximálně 15 osob
Zkoušet se bude jakýkoliv předmět z výše uvedených, který budete potřebovat. Ke zkouškám a zápočtům si přineste psací pomůcky  a váš INDEX, jinak jste marnili čas, zkoušet vás nebudu. Vzhledem k dalším okolnostem (on line výuka , omezení v souvislosti s  koronavirem  apod.) bude složité domlouvat si jiné , individuální termíny, jak  jste někteří byli zvyklí.
DELIKTY V DOPRAVĚ – Mgr. Pavel Hable (ZK)
Učebna: č. 205, pokud nebude rozhodnuto jinak
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020 12:30 14:00
16.12.2020 12:30 16:00
05.01.2021 12:30 14:00
06.01.2021 12:30 16:00
12.01.2021 12:30 14:00
13.01.2021 12:30 16:00
19.01.2021 12:30 14:00
20.01.2021 12:30 16:00
26.01.2021 12:30 14:00
27.01.2021 12:30 16:00
Na každý den maximálně 4 osoby nebo po domluvě jiný termín
Ke zkouškám si přineste psací pomůcky a hlavně Váš INDEX
TRESTNÍ PRÁVO – JUDr. Jarmila Krummová (ZK)                                                                                               (trestní právo hmotné – zvláštní část)
Učebna: bude určeno podle aktuální situace
Termín: Od Do Pozn.:
17.12.2020 dle domluvy
12.01.2021 dle domluvy
MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ –  Ing. Lenka Křížková (ZK)
Učebna: 105 (PC učebna)
Termín: Od Do Pozn.:
14.12.2020 8:00 9:30
22.12.2020 8:30  9:30
06.01.2021 8:15 8:45
ANGLICKÝ JAZYK – Mgr. Jitka Dočekalová  (KZ)
Učebna: 408
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020 8:00 9:30 úterý
16.12.2020 9:00 10:30 středa
17.12.2020 8:00 9:30 čtvrtek
18.12.2020 8:00 9:30 pátek
21.12.2020 8:00 9:30 pondělí
22.12.2020 8:00 9:30 úterý
05.01.2021 8:00 9:30 úterý
06.01.2021 9:00 10:30 středa
07.01.2021 8:00 9:30 čtvrtek
08.01.2021 8:00 9:30 pátek
12.01.2021 8:00 9:30 úterý
13.01.2021 9:00 10:30 středa
14.01.2021 8:00 9:30 čtvrtek
15.01.2021 8:00 9:30 pátek
Každý student se musí na termín zkoušení předem nahlásit – mail jdocekalova@volny.cz, telefonicky  723 636 757. Studenti, kteří nemají splněny studijní povinnosti z minulého ročníku, si musí nejdříve doplnit tyto resty a teprve potom se nahlásit na termín zkoušení v aktuálním ročníku. Studenti, kteří se zúčastnili výuky, získali přesnější informace přímo. Ostatní najdete podrobnosti o zkoušení na Teamsech v sekci Soubory – Výukové materiály. Zde také najdete spoustu výukových materiálů ke studiu.
SEMINÁŘ K ABSOLVENTSKÉ PRÁCI – Mgr. Zuzana Tomanová
Učebna: 408
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020 14:50
05.01.2021 14:50
12.01.2021 14:50

„DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ 8.3. 2021 od 8:00 do 12:00 hod.

PRO ZÁJEMCE O VZDĚLÁVÁNÍ POŘÁDÁ ŠKOLA „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“

  • V PONDĚLÍ 8. 3. 2021 od 8:00 do 12:00 hod.
  • V PÁTEK 9. 4. 2021 od 8:00 do 12:00 hod.
  • V SOBOTU 10. 4. 2021 od 8:00 do 12:00 hod.
  • V PÁTEK 18. 6. 2021 od 8:00 do 14:00hod.
  • V PONDĚLÍ 12. 7. 2021 od 8:00 do 12:00 hod.

(VŽDY po předchozí domluvě a kdykoliv v průběhu školního roku navštívit po předchozí domluvě).