Plán VOŠ na rok 2018/2019

Začátek šk. roku 2018/2019

Výuka VOŠ – denní i kombinovaná forma – začíná v pondělí 3.9.2018 v 8:00 hod. na kmenových učebnách.

1. ročníky začínají v 7:30hod. – organizační záležitosti

Fotodokumentace z absolutoria a předávání diplomů

Blahopřejeme studentům k úspěšnému složení závěrečných zkoušek a obhajoby absolventské práce.

V příloze naleznete fotodokumentaci z průběhu absolutoria i slavnostního  předávání diplomů: