Zahájení prezenční výuky pro 1. a 2. ročník VOŠ

Na základě rozhodnutí vlády bude dne 7.12.2020 zahájena prezenční výuka 1. a 2. ročníku VOŠ.

Výuka bude probíhat podle aktuálního rozvrhu jednotlivých tříd.

Při prezenční výuce je nutné dodržovat opatření PES pro oblast školství. Materiálně je třeba se vybavit především  na ochranu nosu a úst.

Zkoušky mohou probíhat za dodržování režimových opatření na základě dohovoru s vyučujícími.

Odborná praxe – zimní období 2020/2021

Podle „Organizace školního roku 2020/21“ pro VOŠ – denní forma vzdělávání absolvují studenti odbornou praxi v termínu

od 18.01.2021 do 29.01.2021

praxe musí být zajištěna (individuálně nebo organizovaně) nejpozději do 11.12.2020

Studenti nahlásí třídnímu učiteli organizaci a místo konání odborné praxe, případně požadavek na zajištění odborné praxe cestou školy.

Odevzdání zprávy z odborné praxe a záznam o hodnocení odborné praxe proveďte nejpozději do 09.02.2021.

Případnou konzultaci k odborné praxi je možné domluvit e-mailem nebo zprávou Bakaláři se ZŘ pro VOŠ od 1.12.2020 do 11.12.2020.

Vyhlášení zkouškového období – zimní období 2020/21

Na základě „Organizace školního roku 2020/21“ vyhlašuje ředitel školy zkouškové období – zimní období – VOŠ pro všechny ročníky

od 14.12.2020 do 15.01.2021

(termín opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu určí zkoušející, případně ředitel školy nebo zástupce pro VOŠ v souladu se studijním a klasifikačním řádem)

 

Zahájení prezenční výuky závěrečného ročníku

Na základě vývoje situace pandemie Covid-19 a opatření PES předpokládáme, že v týdnu od 23.11.2020 by z nařízení vlády mohla být zahájena prezenční výuka závěrečného ročníku VOŠ. Ve vlastním zájmu sledujte Váš e-mail a zprávy v Bakalářích. O podmínkách studia Vás budeme těmito kanály informovat.

 

Zahájení školního roku

Zahájení výuky VOŠ denní formy studia je dne 1. 9. 2020 v 7:30 hod ve kmenových třídách, dále se učí dle rozvrhu.

Zahájení výuky VOŠ kombinované formy studia je dne 1. 9. 2020 v 7:30 hod ve kmenových třídách, dále se učí dle rozvrhu.

1. roč. VOŠ – uč. 405, 3. patro

2. roč. VOŠ – uč. 408, 3. patro

3. roč. VOŠ – uč. 406, 3. patro

Aktuální rozvrh naleznete ZDE

Absolutoria – jaro 2020

Témata absolventských prací 2020/2021

Přehled termínů konzultací a zkoušek VOŠ – letní období 2020

Pokyny pro studenty navštěvující výuku od 11.5.2020

 

Rozpis konzultací pro 3.VD a 3.VK 11.-20.5.