Přehled témat závěrečných prací

Témata jsou určena pro studenty 2VD,VK na zpracování absolventských prací pro rok ŠR 2021-2022. Základní témata slouží jako návod na výběr konkrétního tématu každého studenta. Konkrétní název tématu absolventské práce je třeba konzultovat s vyučujícím příslušného předmětu.

Témata absolventských prací 2021-2022-1