Pro studenty

Bankovní spojení pro platbu školného:

  • č.ú.: 212275794/0300  (ČSOB)
  • VS:  číslo smlouvy studenta VOŠ (popř. do zprávy pro příjemce: jméno a příjmení studenta, roč., TRIVIS Jihlava – VOŠ)

výše školného:

  • denní forma studia –    9.500,- Kč/ období (semestr)
  • kombinovaná forma studia –    7.000,- Kč/ období (semestr)

Školné je splatné ve dvou splátkách. První splátka školného je splatná při podpisu smlouvy v rámci přijímacího řízení v hotovosti na pokladně školy. Každá další splátka ve stejné výši za letní období je splatná nejpozději do 15. února a za zimní období dalšího školního roku do 30. června, nejpozději však do 15. října.