Slavnostní předání diplomů absolventům VOŠ v roce 2023

Dne 30.6.2023 v 10,00 hodin se v divadelním sále Divadla Na Kopečku uskuteční slavnostní předání diplomů absolventům naší VOŠ, kteří budou konat absolutorium 27. a 29.6. 2023.

Na slavnostní předávání diplomů zveme také rodinné příslušníky, partnery a přátele absolventů.

Předání diplomů se zúčastní absolventi studia VOŠ,  ředitel školy s zástupcem pro VOŠ a vyučující pedagogové VOŠ další osoby podílející se na přípravě studentů v průběhu studia.

Fotografie ze slavnostního předávání diplomů absolventům v roce 2022.