Slavnostní předání diplomů absolventům VOŠ

Dne 1.7.2021 se v divadelním sále Divadla Na Kopečku uskutečnilo slavnostní předání diplomů absolventům naší VOŠ.

Slavnostního předání se zúčastnili rodinní příslušníci a přátelé absolventů, vedení školy a učitelé.

Ze 7 absolventů 4 absolventi dosáhli u absolutoria konaného 29.6.2021 hodnocení „PROSPĚL“ a 3 absolventi hodnocení „PROSPĚL S VYZNAMENÍM“

Všem absolventům přejeme hodně úspěchů v dalším životě.