Slavnostní předání diplomů absolventům VOŠ v roce 2022

Dne 1.7.2022 v 10,00 hodin se v divadelním sále Divadla Na Kopečku uskutečnilo slavnostní předání diplomů absolventům naší VOŠ, kteří konali absolutorium 28. a 29.6. 2022.

Slavnostního předání se zúčastnili rodinní příslušníci, partneři a přátelé absolventů.

Předání diplomů se zúčastnili absolventi studia VOŠ,  ředitel školy s zástupcem pro VOŠ a vyučujícími pedagogy VOŠ.

Fotografie ze slavnostního předávání diplomů absolventům v roce 2022.