Přihláška k vykonání absolutoria

Témata absolventských prací pro rok 2019/2020

Informace pro zájemce o studium VOŠ ve šk. r. 2019/2020

Pro zájemce o studium VOŠ ve šk. r. 2019/2020 je možnost využít „Dne otevřených dveří“ pro VOŠ ve dnech:

  • V PÁTEK 5. 4. 2019 od 8:00 do 12:00 hod.
  • V SOBOTU 6. 4. 2019 od 8:00 do 12:00 hod.
  • V PÁTEK 28. 6. 2019 od 8:00 do 14:00hod.
  • V PONDĚLÍ 15. 7. 2019 od 8:00 do 12:00 hod.

Dále je možno  se informovat na studium VOŠ každé pondělí (kromě 30.7.2018)  v období letních prázdnin v čase od 8:00 hod do 12:00 hod.

Plán VOŠ na rok 2018/2019

Začátek šk. roku 2018/2019

Výuka VOŠ – denní i kombinovaná forma – začíná v pondělí 3.9.2018 v 8:00 hod. na kmenových učebnách.

1. ročníky začínají v 7:30hod. – organizační záležitosti

Fotodokumentace z absolutoria a předávání diplomů

Blahopřejeme studentům k úspěšnému složení závěrečných zkoušek a obhajoby absolventské práce.

V příloze naleznete fotodokumentaci z průběhu absolutoria i slavnostního  předávání diplomů: