Začátek šk. roku 2018/2019

Výuka VOŠ – denní i kombinovaná forma – začíná v pondělí 3.9.2018 v 8:00 hod. na kmenových učebnách.

1. ročníky začínají v 7:30hod. – organizační záležitosti