Odborná praxe – zimní období 2020/2021

Podle „Organizace školního roku 2020/21“ pro VOŠ – denní forma vzdělávání absolvují studenti odbornou praxi v termínu

od 18.01.2021 do 29.01.2021

praxe musí být zajištěna (individuálně nebo organizovaně) nejpozději do 11.12.2020

Studenti nahlásí třídnímu učiteli organizaci a místo konání odborné praxe, případně požadavek na zajištění odborné praxe cestou školy.

Odevzdání zprávy z odborné praxe a záznam o hodnocení odborné praxe proveďte nejpozději do 09.02.2021.

Případnou konzultaci k odborné praxi je možné domluvit e-mailem nebo zprávou Bakaláři se ZŘ pro VOŠ od 1.12.2020 do 11.12.2020.