Absolutorium v roce 2024

V týdnu od 24.6.2024 do 27.6.2024 proběhly závěrečné zkoušky absolventů vyšší odborné školy.

Ke zkouškám se přihlásilo 28 studentů.

Absolutorium konalo 26 absolventů.

Úspěšným absolventům blahopřejeme.