Informace pro studenty VOŠ – 1. a 2. ročník

Vzhledem k harmonogramu MŠMT, který předpokládá uvolňování výuky na školách, mimo jiné i pro studenty 1. a 2. ročníku VOŠ,  předkládám plán ukončení studia letního období:

  1. Konzultace z jednotlivých předmětů budou probíhat od 25.05.2020 do 05.06.2020 ve dnech a časech, který si stanoví každý vyučující daného předmětu.
  2. Zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty za letní období je třeba přednostně vykonat v měsíci červnu, tj. od 01.06. do 30.06.2020. Den a čas klasifikace (rovněž tak požadavky ke klasifikaci a její formu) si stanoví každý vyučující.
  3. V případech zvláštního zřetele hodných bude možné klasifikaci odložit na další období.
  4. Pokud si někdo zajistil odbornou praxi v řádném termínu, tak je možné, po konzultaci se zástupcem ředitele školy pro VOŠ, ji realizovat (jinak bude muset být vykonána v náhradním termínu, tj. v měsících červenci a srpnu 2020 nebo ve stejných termínech roku 2021 (tento druhý termín mohou využít pouze studenti současného 1. ročníku).