Informace pro studenty VOŠ – 3. ročník

Vzhledem k harmonogramu MŠMT, který předpokládá uvolňování výuky na školách pro studenty posledních ročníků vzdělávání, mimo jiné i VOŠ,  předkládám upravenou variantu plánu organizace ukončení studia (v němž jsou zohledněny i vaše připomínky):

 1. Posun termínu odevzdání absolventských prací se nemění – do 20. května 2020 (z důvodů zvláštního zřetele hodných je možné i tento termín posunout)
 2. Konzultace z jednotlivých předmětů budou probíhat od 11.05.2020 do 20.05.2020 dle stanoveného rozpisu (viz níže); v pondělí a ve středu pro studenty denního studia, v úterý pro studenty kombinovaného studia
 3. Řádný termín absolutoria: 29. a 30.06.2020. Náhradní termín absolutoria: předpoklad 21.09.2020 a případně 22.09.2020 (podle počtu přihlášených). Studenti mají možnost si vybrat jeden z termínů:

      a) Pro studenty, kteří se přihlásí k řádnému termínu absolutoria

  • zkoušky a klasifikovaný zápočet za letní období je třeba vykonat v řádném zkouškovém období,   tj. od 25.05. do 12.06.2020 (požadavky ke zkoušce a její formu si stanoví každý vyučující daného předmětu)
  • do 12.06.2020 je třeba odevzdat přihlášku  k absolutoriu (po splnění všech předepsaných zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek)
  • od 15.06.2020 možnost individuálních konzultací dle domluvy s vyučujícím

       b) Pro studenty, kteří se přihlásí k náhradnímu termínu absolutoria

  • zkoušky a klasifikovaný zápočet za letní období je třeba vykonat do 09.09.2020 (požadavky ke zkoušce a její formu si stanoví každý vyučující daného předmětu)
  • do 09.09.2020 je třeba odevzdat přihlášku  k absolutoriu (po splnění všech předepsaných zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek)
 1. Otázky k absolutoriu zůstávají v takovém rozsahu, jaký studenti obdrželi
 2. Slavnostní vyřazení odpadá