Aktuální informace

     Vzhledem k situaci ve státě, Vám chci sdělit několik informací, které se týkají ukončení letního období. Vycházím z reality a proto jsem zpracoval tento možný scénář:

1. a 2. ročník

  1. zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty za letní období, pokud je nebude možné vykonat, ať již z jakýchkoliv důvodů (na straně školy nebo studenta), do konce června, bude možné v omezené míře absolvovat v měsících červenci a srpnu, po dohodě se zkoušejícími; jinak se veškeré termíny klasifikace přesunou na zimní období
  2. pokud by se uvolnila výuka od 01. června, bylo by možné naplánovat (podle zájmu) několik konzultací

 

3. ročník

  1. termín odevzdání absolventských prací se posunuje do 20. května 2020 (z důvodů zvláštního zřetele hodných je možné i tento termín posunout)
  2. zkoušky a klasifikovaný zápočet za letní období, pokud je nebude možné vykonat, ať již z jakýchkoliv důvodů (na straně školy nebo studenta), do konce června, bude možné absolvovat v měsících červenci a srpnu v daných nebo individuálních termínech po dohodě se zkoušejícími
  3. absolutorium by se mohlo konat po 20. září
  4. pokud by se uvolnila výuka od 01. června, bylo by možné naplánovat (podle zájmu) několik konzultací

Jakékoliv změny nejsou vyloučeny, ale vždy budou zohledněny Vaše požadavky a možnosti.