Přehled termínů ZK – zimní období 2018/2019

Přehled termínů ZK – zim. obd. 2018-19 – aktualizované

 

Plán VOŠ na rok 2018/2019

Začátek šk. roku 2018/2019

Výuka VOŠ – denní i kombinovaná forma – začíná v pondělí 3.9.2018 v 8:00 hod. na kmenových učebnách.

1. ročníky začínají v 7:30hod. – organizační záležitosti

Informace pro zájemce o studium VOŠ ve šk. r. 2018/2019

Pro zájemce o studium VOŠ ve šk. r. 2018/2019 je možnost využít „Dne otevřených dveří“ pro VOŠ ve dnech 16.7.2018  a 23.7.2018 (pondělí).

Dále je možno  se informovat na studium VOŠ každé pondělí (kromě 30.7.2018)  v období letních prázdnin v čase od 8:00 hod do 12:00 hod.

Fotodokumentace z absolutoria a předávání diplomů

Blahopřejeme studentům k úspěšnému složení závěrečných zkoušek a obhajoby absolventské práce.

V příloze naleznete fotodokumentaci z průběhu absolutoria i slavnostního  předávání diplomů: