Author Archives: Vosjihlava

Projektový den na dálnici

Dne 7.3.2024 se studenti denního studia TRIVIS Jihlava VOŠ zúčastnili projektového dne s tématem „Provádění dohledu na bezpečnost silničního provozu“.  

XXVII. WORLD ROAD CONGRESS PRAHA

Dne 5. října 2023 se studenti všech tříd VOŠ stali účastníky XXVII. světového silničního kongresu v Kongresovém centru v Praze. Hlavními organizátory akce byla Česká silniční společnost, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Státní fond dopravní infrastruktury a do České republiky se … Continue reading

Projektový den na dopravním polygonu

V rámci předmětu Provoz na pozemních komunikacích absolvovali studenti 1. ročníku denního studia školu bezpečné jízdy na Polygonu v Jihlavě. Bezpečný průjezd zatáčkou na hranici smyku, vyhýbací manévr, krizové brzdění, zvládnutí smyku, nečekaná překážka, ale hlavně správné posazení řidiče za volantem, držení … Continue reading

Slavnostní předání diplomů absolventům VOŠ v roce 2023

Dne 30.6.2023 v 10,00 hodin se v divadelním sále Divadla Na Kopečku uskuteční slavnostní předání diplomů absolventům naší VOŠ, kteří budou konat absolutorium 27. a 29.6. 2023. Na slavnostní předávání diplomů zveme také rodinné příslušníky, partnery a přátele absolventů. Předání … Continue reading

Zahájení školního roku 2023/24 – VOŠ

Školní rok 2023/24 bude zahájen 4.9.2023. Studenti denního studia zahájí výuku 4.9.2023 (domácím samostudium) podle rozvrhu. Prezenční výuka bude zahájena 5.9. 2023 v 8,00 hodin. Studenti kombinovaného studia zahájí prezenční výuku 5.9.2023 v 8,00 hodin včetně kontroly a vydání studijních … Continue reading

Odborná praxe – zimní období ŠR 2022/2023

Podle „Organizace školního roku 2022/23“ pro VOŠ – denní forma vzdělávání absolvují studenti odbornou praxi v termínu od 16.01.2023 do 27.01.2023 praxe musí být zajištěna (individuálně nebo organizovaně) nejpozději do 13.12.2022 Studenti nahlásí třídnímu učiteli organizaci a místo konání odborné … Continue reading

Přehled témat závěrečných prací

Témata absolventských prací 2023-2024 Témata jsou určena pro studenty 2VD,VK na zpracování absolventských prací pro rok ŠR 2023-2024. Základní témata slouží jako návod na výběr konkrétního tématu každého studenta. Konkrétní název tématu absolventské práce je třeba konzultovat s vyučujícím příslušného … Continue reading

Termín konání absolutoria v roce 2021

Na základě rozhodnutí ředitele školy byly stanoveny termíny absolutoria pro VOŠ v roce 2021 takto: zkouška z odborných předmětů           29. a 30.6.2021 zkouška z cizího jazyka                      … Continue reading

Změna ve vedení školy – VOŠ

Dne 30.11.2020 byl odvolán z funkce „Zástupce ředitele školy pro VOŠ“ Mgr. Milan Čermák z důvodu přechodu na vyšší funkci v rámci organizace. Dne 1.12.2020 byl jmenován do funkce „Zástupce ředitele školy pro VOŠ“ Ing. Zdeněk Beneš.

Vyhlášení zkouškového období – zimní období 2020/21

Na základě „Organizace školního roku 2020/21“ vyhlašuje ředitel školy zkouškové období – zimní období – VOŠ pro všechny ročníky od 14.12.2020 do 15.01.2021 (termín opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu určí zkoušející, případně ředitel školy nebo zástupce pro VOŠ … Continue reading