Author Archives: Vosjihlava

Odborná praxe – zimní období ŠR 2022/2023

Podle „Organizace školního roku 2022/23“ pro VOŠ – denní forma vzdělávání absolvují studenti odbornou praxi v termínu od 16.01.2023 do 27.01.2023 praxe musí být zajištěna (individuálně nebo organizovaně) nejpozději do 13.12.2022 Studenti nahlásí třídnímu učiteli organizaci a místo konání odborné … Continue reading

Zahájení školního roku 2022/23 – VOŠ

Školní rok 2022/23 bude zahájen 1.9.2022. Studenti denního studia zahájí výuku 1.9.2022 (domácí samostudium) podle rozvrhu. Prezenční výuka bude zahájena 5.9. 2022 v 8,00 hodin. Studenti kombinovaného studia zahájí prezenční výuku 6.9.2022 v 8,00 hodin včetně kontroly a vydání studijních … Continue reading

Slavnostní předání diplomů absolventům VOŠ v roce 2022

Dne 1.7.2022 v 10,00 hodin se v divadelním sále Divadla Na Kopečku uskutečnilo slavnostní předání diplomů absolventům naší VOŠ, kteří konali absolutorium 28. a 29.6. 2022. Slavnostního předání se zúčastnili rodinní příslušníci, partneři a přátelé absolventů. Předání diplomů se zúčastnili … Continue reading

Přehled témat závěrečných prací

Témata absolventských prací 2022-2023 Témata jsou určena pro studenty 2VD,VK na zpracování absolventských prací pro rok ŠR 2022-2023. Základní témata slouží jako návod na výběr konkrétního tématu každého studenta. Konkrétní název tématu absolventské práce je třeba konzultovat s vyučujícím příslušného … Continue reading

Termín konání absolutoria v roce 2021

Na základě rozhodnutí ředitele školy byly stanoveny termíny absolutoria pro VOŠ v roce 2021 takto: zkouška z odborných předmětů           29. a 30.6.2021 zkouška z cizího jazyka                      … Continue reading

Změna ve vedení školy – VOŠ

Dne 30.11.2020 byl odvolán z funkce „Zástupce ředitele školy pro VOŠ“ Mgr. Milan Čermák z důvodu přechodu na vyšší funkci v rámci organizace. Dne 1.12.2020 byl jmenován do funkce „Zástupce ředitele školy pro VOŠ“ Ing. Zdeněk Beneš.

Vyhlášení zkouškového období – zimní období 2020/21

Na základě „Organizace školního roku 2020/21“ vyhlašuje ředitel školy zkouškové období – zimní období – VOŠ pro všechny ročníky od 14.12.2020 do 15.01.2021 (termín opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu určí zkoušející, případně ředitel školy nebo zástupce pro VOŠ … Continue reading

Zahájení prezenční výuky závěrečného ročníku

Na základě vývoje situace pandemie Covid-19 a opatření PES předpokládáme, že v týdnu od 23.11.2020 by z nařízení vlády mohla být zahájena prezenční výuka závěrečného ročníku VOŠ. Ve vlastním zájmu sledujte Váš e-mail a zprávy v Bakalářích. O podmínkách studia … Continue reading

Zahájení školního roku

Zahájení výuky VOŠ denní formy studia je dne 1. 9. 2020 v 7:30 hod ve kmenových třídách, dále se učí dle rozvrhu. Zahájení výuky VOŠ kombinované formy studia je dne 1. 9. 2020 v 7:30 hod ve kmenových třídách, dále se učí dle rozvrhu. 1. roč. VOŠ – uč. 405, 3. … Continue reading

Absolutoria – jaro 2020

HARMONOGRAM ABSOLUTORIÍ.pdf HARMONOGRAM – sestavení komise absolutoria 2020.pdf