Author Archives: Vosjihlava

Zahájení školního roku 2021/22 – VOŠ

Z důvodu covidových opatření včetně nařízeného testování studentů bude školní rok 2021/22 zahájen 1.9.2021. Studenti denního studia zahájí prezenční výuku 2.9.2021 (1.9.2021 – individuální samostudium). Studenti kombinovaného studia zahájí prezenční výuku 7.9.2021. 1/ První den prezenční výuky pro denní studium … Continue reading

Slavnostní předání diplomů absolventům VOŠ

Dne 1.7.2021 se v divadelním sále Divadla Na Kopečku uskutečnilo slavnostní předání diplomů absolventům naší VOŠ. Slavnostního předání se zúčastnili rodinní příslušníci a přátelé absolventů, vedení školy a učitelé. Ze 7 absolventů 4 absolventi dosáhli u absolutoria konaného 29.6.2021 hodnocení … Continue reading

Harmonogram absolutorií 2020/2021

HARMONOGRAM abs. -rozpis stud. 2021-prac.verze 25-06

Vypsané termíny zkouškového období – léto 2021

V příloze je přehled vypsaných termínů zkouškového období. Konkrétní termín je nutné dopředu nahlásit zkoušejícímu. Přehled termínů ZK – let. obd. 2020-21 (1)

Přehled témat závěrečných prací

Témata jsou určena pro studenty 2VD,VK na zpracování absolventských prací pro rok ŠR 2021-2022. Základní témata slouží jako návod na výběr konkrétního tématu každého studenta. Konkrétní název tématu absolventské práce je třeba konzultovat s vyučujícím příslušného předmětu. Témata absolventských prací … Continue reading

Důležité termíny letního období ŠR 2020/2021

Důležité termíny letního období ŠR 2020/2021 1, 2 VD-VK školní výuka (celkem 14 týdnů po sobě jdoucích – vyjma týdnů: od 01.02.2021 do 05.02.2021 a od 03.05.2021 do 07.05.2021) zkouškové období                                           24.05.2021-11.06.2021 odborná praxe                                                 14.06.2021-25.06.2021 (požadavek na zabezpečení odborné praxe … Continue reading

Termín konání absolutoria v roce 2021

Na základě rozhodnutí ředitele školy byly stanoveny termíny absolutoria pro VOŠ v roce 2021 takto: zkouška z odborných předmětů           29. a 30.6.2021 zkouška z cizího jazyka                      … Continue reading

Zkušební období – náhradní termíny únor 2021

Studenti, kterým ředitel školy povolí na základě jejich písemné žádosti náhradní zkušební termín v měsíci únoru 2021 mohou po dohovoru s vyučujícím využít tyto vypsané termíny: Mgr. Čermákem – email : cermak@trivis.cz Termíny zkoušek jsou plánovány na každé úterý v … Continue reading

Přehled zkušebních termínů v zimním období 2020-2021

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o. PŘEHLED TERMÍNŮ ZKOUŠEK  A KLASIFIKOVANÝCH ZÁPOČTŮ VOŠ – ZIMNÍ OBDOBÍ školní rok 2020/2021 (od 14. 12. 2020  do 15. 1. 2021) 1. ročník ZÁKLADY STÁTU A … Continue reading

„DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ 8.3. 2021 od 8:00 do 12:00 hod.

PRO ZÁJEMCE O VZDĚLÁVÁNÍ POŘÁDÁ ŠKOLA „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ V PONDĚLÍ 8. 3. 2021 od 8:00 do 12:00 hod. V PÁTEK 9. 4. 2021 od 8:00 do 12:00 hod. V SOBOTU 10. 4. 2021 od 8:00 do 12:00 hod. V PÁTEK 18. … Continue reading