Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2018/2019 je pro VOŠ:

−        denní formu vzdělávání od 3. 9. 2018

−        kombinovanou formu vzdělávání do 3. 9. 2018

Absolventská zkouška u denní i kombinované formy vzdělávání se skládá z:

  • absolventské práce a její obhajoby
  • zkoušky z cizích jazyků (AJ, NJ)
  • teoretické zkoušky z odborných předmětů:                       

– trestní právo

– provoz na pozemních komunikacích

Absolventi daného vzdělávacího programu získají vyšší odborné vzdělání a mají právo užívat za svým jménem označení absolventa vyšší odborné školy DiS. – diplomovaný specialista bezpečnosti silniční dopravy.