Školné

denní forma vzdělávání         1.900,- Kč měsíčně (19.000,- Kč ročně – jeden semestr 9.500,- Kč)

kombinovaná forma vzdělávání     1.400,- Kč měsíčně (14.000,- Kč ročně – jeden semestr 7.000,- Kč)

Školné je splatné ve dvou splátkách – první při podpisu Smlouvy o poskytnutí vyššího odborného vzdělání za úplatu (v rámci přijímacího řízení) v hotovosti na pokladně školy, další pak vždy do 15. února a do 15. října příslušného školního roku.

V případě růstu cen nákladů může být školné přiměřeně upraveno.