Přijímací řízení

Uchazečům bude termín sdělen písemně v dopise, popř. může být dohodnut individuálně.

Žadatelé o vzdělávání, kterým uvedené termíny nevyhovují, si mohou přijímací řízení dohodnout individuálně na telefonních číslech: (pevná linka) – 567 215 764, (mobil) – 602 712 295/ss-veterinarninebo 724 829 374.

Podmínky přijetí:

–          úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání uchazeče doložené kopií maturitního vysvědčení (pokud uchazeč do doby podání přihlášky vysvědčení neobdržel, předloží ho dodatečně při podpisu smlouvy)

–          vykonání přijímacího řízení a podepsání Smlouvy o poskytnutí vyššího odborného vzdělání za úplatu

Přijímací řízení, zaměřené na posouzení všeobecného rozhledu, se koná formou pohovoru na téma profesionální orientace. Výsledky hodnotí komise, která sleduje mj. vystupování uchazeče, jeho verbální projev a předpoklady pro studium, např. cílevědomost, zájem o zvolený obor, apod.

K přijímacímu řízení budou všichni uchazeči pozvání na základě došlých přihlášek ke vzdělávání.

PRO ZÁJEMCE O VZDĚLÁVÁNÍ POŘÁDÁ ŠKOLA „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ V PÁTEK 12. 1. 2018OD 13:00 DO 17:00 A VE STŘEDU  27. 6. 2018 OD 8:00 DO 12:00 HOD (POUZE PRO VOŠ)

(nebo je nás možno po předchozí domluvě kdykoliv v průběhu školního roku navštívit).