Organizace školního roku

Organizace školního roku 2018/2019

Zahájení výuky VOŠ denní i kombinované formy studia je dne 3. 9. 20187:30 hod ve kmenových třídách.

1. roč. VOŠ – uč. 404, 3. patro

2. roč. VOŠ – uč. 405, 3. patro

3. roč. VOŠ – uč. 406, 3. patro

Studenti 2. a 3. ročníku VOŠ  odevzdají na sekretariát školy „Výkaz o studiu ve VOŠ“ (studijní průkaz) ke kontrole a uzavření klasifikace za předchozí období! Pro postup do další ročníku VOŠ je třeba splnit předepsané zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky za zimní a letní období příslušného školního roku. Student může být zapsán do dalšího ročníku pouze po splnění povinností určených učebním plánem – uzavření klasifikace za předchozí ročník.

Studenti, kteří ještě neodevzdali „Hodnocení z praxe“ a „Smlouvu na odbornou praxi“ za předchozí období, odevzdají tyto dokumenty na sekretariát školy (nejpozději do 27.9.2018)!

Studenti 1. ročníku VOŠ  odevzdají na sekretariát školy vyplněný a opatřený fotografií „Výkaz o studiu ve VOŠ“ (studijní průkaz) k orazítkování – řádného zápisu ke studiu.