Zahájení prezenční výuky pro 1. a 2. ročník VOŠ

Na základě rozhodnutí vlády bude dne 7.12.2020 zahájena prezenční výuka 1. a 2. ročníku VOŠ.

Výuka bude probíhat podle aktuálního rozvrhu jednotlivých tříd.

Při prezenční výuce je nutné dodržovat opatření PES pro oblast školství. Materiálně je třeba se vybavit především  na ochranu nosu a úst.

Zkoušky mohou probíhat za dodržování režimových opatření na základě dohovoru s vyučujícími.