Přehled zkušebních termínů v zimním období 2020-2021

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní
a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
PŘEHLED TERMÍNŮ ZKOUŠEK  A KLASIFIKOVANÝCH ZÁPOČTŮ VOŠ – ZIMNÍ OBDOBÍ
školní rok 2020/2021
(od 14. 12. 2020  do 15. 1. 2021)
1. ročník
ZÁKLADY STÁTU A PRÁVA – Mgr. Milan Čermák (ZK)
PRACOVNÍ PRÁVO – Mgr. Milan Čermák (ZK)
Učebna: 214  (kancelář ZŘ)
Termín: Od Do Pozn.:
Termíny zkoušek si dohodnou studenti přímo s vyučujícím
PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – Ing. Lubomír Voda (Zápočet)
Učebna: 405 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.:
18.12.2020 9:00
05.01.2021 9:00
13.01.2021 9:00
VEŘEJNÁ SPRÁVA  – Ing. Lubomír Voda (ZK)
Učebna: 405 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.
15.12.2020 9:00
04.01.2021 9:00
07.01.2021 9:00
12.01.2021 9:00
OCHRANA OBYVATELSTVA – Mgr. Zuzana Tomanová (Z)
Učebna:  405 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.
15.12.2020 15:40 14 studentů
05.01.2021 15:40
12.01.2021 15:40
MATEMATIKA – Mgr. Martin Tulis (Z)
Učebna: 405 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020 8:50 písemná zkouška (cca 60 min.)
22.12.2020 8:50
05.01.2021 8:50
07.01.2021 9:50
12.01.2021 8:50
14.01.2021 9:50
INFORMATIKA – Mgr. Martin Tulis (Z)
Učebna:
Termín: Od Do Pozn.:
způsob zakončení: semestrální práce
Elektronické odevzdání semestrální práce do termínu 15.1.2021
ANGLICKÝ JAZYK – Mgr. Ladislava Bačová (Z)
Učebna: bude určeno podle aktuální situace
Termín: Od Do Pozn.
08.12.2020 12:20 zápočtový test
15.12.2020 12:20 zápočtový test náhradní termín
05.01.2021 12:20 zápočtový test
07.01.2021 12:20 zápočtový test náhradní termín
2. ročník
PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – Ing. Lubomír Voda (Z)
Učebna: 406 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.:
17.12.2020 9:00
06.01.2021 9:00
08.01.2021 9:00
15.01.2021 9:00
                                   SPRÁVNÍ A PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ – Mgr. Karel Dvořák (ZK)
KRIMINALISTIKA – Mgr. Karel Dvořák (Z)
  KRIZOVÉ ŘÍZENÍ – Mgr. Karel Dvořák (Z)
OBČANSKÉ PRÁVO- Mgr. Karel Dvořák (ZK)
Učebna: 204, pokud nebude rozhodnuto jinak
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020   7:00 11:00 úterý
17.12.2020   10:00 14:00 čtvrtek
05.01.2021 7:00 11:00 úterý
07.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
12.01.2021 7:00 11:00 úterý
14.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
19.01.2021 7:00 11:00 úterý
21.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
26.01.2021 7:00 11:00 úterý
28.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
Na každý den maximálně 15 osob
Zkoušet se bude jakýkoliv předmět z výše uvedených, který budete potřebovat. Ke zkouškám a zápočtům si přineste psací pomůcky  a váš INDEX, jinak jste marnili čas, zkoušet vás nebudu. Vzhledem k dalším okolnostem (on line výuka , omezení v souvislosti s  koronavirem  apod.) bude složité domlouvat si jiné , individuální termíny, jak  jste někteří byli zvyklí.
MEZINÁRODNÍ A UNIJNÍ PRÁVO – Mgr. Milan Čermák (ZK)
Učebna: 214  (kancelář ZŘ)
Termín: Od Do Pozn.:
Termíny zkoušek si dohodnou studenti přímo s vyučujícím
ZÁKLADY EKONOMIE –  Ing. Lenka Křížková (ZK)
Učebna: 105 (PC)
Termín: Od Do Pozn.:
14.12.2020 10:00 13:00
16.12.2020 8:30 9:00
22.12.2020 9:30 10:30
06.01.2021 8:45 9:15
13.01.2021 8:00 9:15
DOPRAVNÍ NEHODY – Mgr. Pavel Hable (Z)
Učebna:
Termín: Od Do Pozn.:
Zápočet  byl zadán písemnou formou
Termín odevzdání je do 15.1.2021
ANGLICKÝ JAZYK – Mgr. Jitka Dočekalová (Z)
Učebna: 406 (kmenová učebna)
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020 8:00 9:30 úterý
16.12.2020 9:00 10:30 středa
17.12.2020 8:00 9:30 čtvrtek
18.12.2020 8:00 9:30 pátek
21.12.2020 8:00 9:30 pondělí
22.12.2020 8:00 9:30 úterý
05.01.2021 8:00 9:30 úterý
06.01.2021 9:00 10:30 středa
07.01.2021 8:00 9:30 čtvrtek
08.01.2021 8:00 9:30 pátek
12.01.2021 8:00 9:30 úterý
13.01.2021 9:00 10:30 středa
14.01.2021 8:00 9:30 čtvrtek
15.01.2021 8:00 9:30 pátek
Každý student se musí na termín zkoušení předem nahlásit – mail jdocekalova@volny.cz, telefonicky  723 636 757. Studenti, kteří nemají splněny studijní povinnosti z minulého ročníku, si musí nejdříve doplnit tyto resty a teprve potom se nahlásit na termín zkoušení v aktuálním ročníku. Studenti, kteří se zúčastnili výuky, získali přesnější informace přímo. Ostatní najdete podrobnosti o zkoušení na Teamsech v sekci Soubory – Výukové materiály. Zde také najdete spoustu výukových materiálů ke studiu.
3. ročník
PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – Ing. Lubomír Voda (KZ)
Učebna: 408 (kmenová učebna) Pozn.
Termín: Od Do
11.12.2020 9:00 učebna č. 406 – VOŠ 2
14.12.2020 9:00
16.12.2020 9:00
11.01.2021 9:00
14.01.2021 9:00
IZS A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ – Mgr. Karel Dvořák  (KZ)
Učebna: č. 204, pokud nebude rozhodnuto jinak
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020   7:00 11:00 úterý
17.12.2020   10:00 14:00 čtvrtek
05.01.2021 7:00 11:00 úterý
07.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
12.01.2021 7:00 11:00 úterý
14.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
19.01.2021 7:00 11:00 úterý
21.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
26.01.2021 7:00 11:00 úterý
28.01.2021   10:00 14:00 čtvrtek
Na každý den maximálně 15 osob
Zkoušet se bude jakýkoliv předmět z výše uvedených, který budete potřebovat. Ke zkouškám a zápočtům si přineste psací pomůcky  a váš INDEX, jinak jste marnili čas, zkoušet vás nebudu. Vzhledem k dalším okolnostem (on line výuka , omezení v souvislosti s  koronavirem  apod.) bude složité domlouvat si jiné , individuální termíny, jak  jste někteří byli zvyklí.
DELIKTY V DOPRAVĚ – Mgr. Pavel Hable (ZK)
Učebna: č. 205, pokud nebude rozhodnuto jinak
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020 12:30 14:00
16.12.2020 12:30 16:00
05.01.2021 12:30 14:00
06.01.2021 12:30 16:00
12.01.2021 12:30 14:00
13.01.2021 12:30 16:00
19.01.2021 12:30 14:00
20.01.2021 12:30 16:00
26.01.2021 12:30 14:00
27.01.2021 12:30 16:00
Na každý den maximálně 4 osoby nebo po domluvě jiný termín
Ke zkouškám si přineste psací pomůcky a hlavně Váš INDEX
TRESTNÍ PRÁVO – JUDr. Jarmila Krummová (ZK)                                                                                               (trestní právo hmotné – zvláštní část)
Učebna: bude určeno podle aktuální situace
Termín: Od Do Pozn.:
17.12.2020 dle domluvy
12.01.2021 dle domluvy
MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ –  Ing. Lenka Křížková (ZK)
Učebna: 105 (PC učebna)
Termín: Od Do Pozn.:
14.12.2020 8:00 9:30
22.12.2020 8:30  9:30
06.01.2021 8:15 8:45
ANGLICKÝ JAZYK – Mgr. Jitka Dočekalová  (KZ)
Učebna: 408
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020 8:00 9:30 úterý
16.12.2020 9:00 10:30 středa
17.12.2020 8:00 9:30 čtvrtek
18.12.2020 8:00 9:30 pátek
21.12.2020 8:00 9:30 pondělí
22.12.2020 8:00 9:30 úterý
05.01.2021 8:00 9:30 úterý
06.01.2021 9:00 10:30 středa
07.01.2021 8:00 9:30 čtvrtek
08.01.2021 8:00 9:30 pátek
12.01.2021 8:00 9:30 úterý
13.01.2021 9:00 10:30 středa
14.01.2021 8:00 9:30 čtvrtek
15.01.2021 8:00 9:30 pátek
Každý student se musí na termín zkoušení předem nahlásit – mail jdocekalova@volny.cz, telefonicky  723 636 757. Studenti, kteří nemají splněny studijní povinnosti z minulého ročníku, si musí nejdříve doplnit tyto resty a teprve potom se nahlásit na termín zkoušení v aktuálním ročníku. Studenti, kteří se zúčastnili výuky, získali přesnější informace přímo. Ostatní najdete podrobnosti o zkoušení na Teamsech v sekci Soubory – Výukové materiály. Zde také najdete spoustu výukových materiálů ke studiu.
SEMINÁŘ K ABSOLVENTSKÉ PRÁCI – Mgr. Zuzana Tomanová
Učebna: 408
Termín: Od Do Pozn.:
15.12.2020 14:50
05.01.2021 14:50
12.01.2021 14:50