Důležité termíny letního období ŠR 2020/2021

Důležité termíny letního období ŠR 2020/2021

1, 2 VD-VK

školní výuka (celkem 14 týdnů po sobě jdoucích – vyjma týdnů: od 01.02.2021 do 05.02.2021 a od 03.05.2021 do 07.05.2021)

zkouškové období                                           24.05.2021-11.06.2021

odborná praxe                                                 14.06.2021-25.06.2021

(požadavek na zabezpečení odborné praxe školou písemně do 30.4.2021)

odevzdání zprávy z odborné praxe                   do 13.09.2021

3 VD-VK

zkouškové období                                           24.05.2021-11.06.2021

školní výuka                                                  08.02.2021 – 21.05.2021

organizace absolutoria

odevzdání absolventských prací                do 23.04.2021

vypracování a odevzdání posudků vedoucích a oponentů do 28.5.2021

odevzdání přihlášek k absolutoriu              do 11.06.2021

absolutorium                                                 29 a 30.06.2021

náhradní termín absolutoria je stanoven na 21.9.2021

slavnostní vyřazení                                      1.7.2021 v 10,00 hodin