Dne 10.9.2021 nás navždy opustil třídní učitel pan Ing. Lubomír VODA

Dne 10.9.2021 nás navždy opustil třídní učitel VOŠ pan Ing. Lubomír VODA – čest jeho památce

Předávání diplomů

Předávání diplomů 2021

Předávání diplomů 2021

Třídní učitel VOŠ 2021- předávání diplomů